سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

ایلیانا رزلهتینن رئیس جلسه

ایلیانا رزلهتینن از اعضای برجسته کنگره آمریکا -رژیم ایران را بدترین ناقض حقوق‌بشر دانست

ایلیانا رزلهتینن از اعضای برجسته کنگره آمریکا در پیامی اعلام کرد: رژیم ایران یکبار دیگر به‌عنوان یکی از بدترین ناقضان آزادی مذاهب لیست‌گذاری شد. لایحه من سرکوب بهائیان و سایر اقلیتها توسط رژیم را محکوم می‌کند. آمریکا باید رژیم را به‌خاطر…