سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

ایران -فقر

اعتراف روزنامه باند روحانی به آثار معکوس امیددرمانی‌های آخوند حسن روحانی

یک روزنامه باند روحانی با اعتراف به آثار معکوس امیددرمانی‌های رئیس جمهور ارتجاع نوشت: نظام با دو 2 مشکل جدید روبهرو است؛ ناامیدی و عدم پیشبینی آینده توسط فعالان اقتصادی. همین دو عامل میتواند منجر به افزایش تورم و توقف رشد اقتصادی شده و به…