سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق

دکتر حسین فاطمی یارصدیق دکتر مصدق ، به دستور شاه اعدام شد

دکتر حسین فاطمی شهادت یار صدیق دکتر محمد مصدق و نخستین کسی که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران را مطرح کرد دکتر حسین فاطمی، قهرمان نهضت ملی ایران، وزیر خارجه و یار پاکباز دکتر محمد مصدق، در ساعت چهار و هفت دقیقه بامداد روز چهارشنبه ۱۹آبان…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۵)

نگاهی به آنچه پیش‌تر گفته شد رضاخان قزاق با سرکوب انقلاب مشروطه و رهبران جنبش آزادیخواهی مردم ایران، به سرعت کاندیدای اول استعمار برای به دست گرفتن قدرت در ایران شد. او با ۲کودتا،‌ یک دیکتاتوری مطلقه برپا کرد و از یک قزاق ساده به یکی از…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۴)

رضاخان و آخوند کاشانی و دیگر آخوندهایی که او را به سلطنت رساندند در مجلس موسسان تقلبی رضاخانی نگاهی به قسمت‌های پیشین رضاخان قزاق در جریان سرکوب بسیاری جنبش‌های آزادیخواهانه مردم ایران در انقلاب مشروطه، مورد توجه انگلستان قرار گرفت و توسط…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۳)

مخالفت دکتر مصدق با ایجاد راه‌آهن استعماری شمال به جنوب مقدمه در قسمت‌های پیشین خواندیم که رضاخان پس از کشتار شماری از سرداران مشروطه و قلع و قمع مهم‌ترین نیروهای آزادیبخش مردم، قدرت را با کمک انگلستان در ایران به دست گرفت. او آن‌چنان…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۲)

دکتر محمد مصدق پس از بازگشت از تحصیلات خارجه مقدمه در قسمت پیشین این نوشته خواندیم که: رضاخان با سرکوب تمامی نیروهای آزادیبخش برخاسته از جنبش مشروطه، نامدارترین سران آن انقلاب را یا به‌قتل رساند یا از دور خارج کرد. او سپس با کمک انگلستان…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۱)

مقدمه مبدأ تاریخ معاصر ایران را (بنا‌ به تعاریفی که بیش‌تر پژوهشگران و صاحب‌نظران ارائه می‌دهند) ظاهراً باید از دوران قائم‌مقام فراهانی به این‌سو حساب کرد، او و سپس امیرکبیر، نخستین نوخواهان ایرانی بودند که عزمی جزم برای گسستن از نظم کهن…