سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

انجمن نجات شعبه اطلاعات

پیش‌پرداخت‌ دو مزدور غلامعلی میرزایی‌ و عظیم میش‌مست علیه مجاهدین به رژیم

پیش‌پرداخت‌علیه‌مجاهدین برای بازگشت‌دو مزدور غلامعلی میرزایی‌و عظیم میش‌مست به‌زیر قبای ملا مزدوران محمدعظیم میش مست تیزابی وغلامعلی میرزایی بسطامی (دواسیر جنگی آزادشده توسط مجاهدین)، دریک متن کپی‌شده و کلیشه‌ای یاوه‌های آخوند خواسته علیه…

احسان بیدی؛ پادوی «ایستگاه اطلاعاتی» آخوندها در آلبانی

اجراج سفیر و دیپلمات رژیم ایران  احسان بیدی یک پادوی گشتاپوی آخوندی در آلبانی است که از طرف وزارت اطلاعات به آنجا اعزام و در ارتباط با «ایستگاه اطلاعاتی» وزارت جاسوسی و کشتار آخوندها در آلبانی روی خط عراق-آلبانی مشغول انجام وظایف محوله…

افشای مزدور منوچهر عبدی یک مآمور وزارت اطلاعات حکومت ایران

افشای مزدور منوچهر عبدی حکم اخراج 3 خرداد 1396 اخراج منوچهر عبدی که بعنوان پناهنده در ارتش آزادیبخش به او پناه داده شده بود، به دلیل ارتباط با مزدوران افشا شده وزارت اطلاعات ابلاغ و مراتب به وزارت کشور آلبانی اطلاع داده میشود. درخواست…

بهمن اعظمی-سعدالله سیفی دو خودفروخته به رژیم جنایت‌کار آخوندی

دو خودفروخته به رژیم جنایت‌کار آخوندی در سقوطی شتابان آن سینگلتون و عادل اعظمی، از سوی گشتاپوی آخوندی اخیراً به آلبانی گسیل‌شده‌اند تا بهمن اعظمی و سعدالله سیفی را حضوری توجیه و وظایف مزدوری را به آن‌ها بیاموزند! سعدالله سیفی از…

حامد صرافپور مأمور شناخته شده وزارت اطلاعات حکومت اخوندی

حامد صرافپور مأمور وزارت اطلاعات آخوند ها با شکست سلسله توطئه ها و زد و بندهای رژیم آخوندی برای انهدام «اشرف» و در پی به رسمیت شناخته شدن موقعیت حقوقی مجاهدین در شهر اشرف، خامنه‌ای و مالکی برای مقابله با موج انزجار داخلی و محکومیتهای…

داود باقروند ارشد؛ مأمور وزارت اطلاعات رژیم ایران در اروپا

داود باقروند ارشد یکی از آلت فعل‌های گشتاپوی آخوندی است که پس از یک دهه مزدوری در داخل کشور، اخیراً توسط وزارت اطلاعات در مأموریت‌های خارج کشوری به همراه دو مزدور دیگر به نامهای عیسی آزاده و قربانعلی حسین نژاد بکار گرفته‌شده است. داود…

قربانعلی پوراحمدی؛ مامور خدمت‌گذاری برای شیطان

قربانعلی پوراحمدی؛ خدمت‌گذاری برای شیطان قربانعلی پوراحمدی یک عامل فشار و شکنجه روانی خانواده‌های مجاهدین و یکی از مأموران وزارت اطلاعات در استان گیلان است. که برای فریب‌کاری تا مدت‌ها تحت نام «دکتر احمدی» یا «پوراحمد» به‌پیش بردن مأموریت…

محمدرضا اسکاردی یک مأمور اطلاعات آخوندی در استان مازندران

روز نهم تیرماه 90 کمتر از سه ماه پس از جنایت بزرگ ارتش تحت امر مالکی در اشرف (کشتار 19 فروردین)که به شهادت 36 تن و جراحت صدها تن از ساکنان بی‌سلاح و بی‌دفاع اشرف با گلولة مستقیم منجر شد، محمدرضا اسکاردی و سه تن دیگر از «وارفتگان» صحنه…

حمید دهدار حسنی؛ پادوی گشتاپوی آخوندی در خوزستان

حميد دهدارحسنيی از پاسدارهای سيار اطلاعات آخوندی و شعبه خوزستان است كه علاوه بر شهرهای مختلف داخل كشور به مأموريتهای برون مرزی در عراق، برای توطئه عليه اشرفی ها اعزام می شد. و در زمينه سازی كشتار اشرفيها بر اساس وظايف محولة گشتاپوی آخوندی…