سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

اعدام

ایران:اعدام جمعی ۱۲زندانی در کرمان به بهانه قاچاق مواد مخدر 

خامنه ای و پاسداران و ارگانهای سرکوبگر عامل توزیع مواد مخدر در داخل و صدور آن به خارج هستند نظام سفاک ولایت فقیه در یک جنایت ضدبشری دیگر ۱۲زندانی را بهٰ‌طور جمعی در زندان کرمان به بهانه قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. این درحالیست که سرنخ قاچاق…

پارلمان اروپا، اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در آستانه روز جهانی علیه اعدام

پارلمان اروپا- استراسبورگ،اجلاس گروه دوستان ایران آزاد، در آستانة روز جهانی علیه اعدام محکومیت موج اعدام‌ها و نقض حقوق بشر، توسط دیکتاتوری آخوندی، همبستگی با قیام سراسری مردم ایران استقبال از اقدام فرانسه علیه اطلاعات آخوندی، به‌خاطر…