سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

اعدام در ایران

زمینه‌چینی برای اعدام و تشدید سرکوب برای مهار اوضاع بحرانی اقتصادی غیرقابل کنترل

در ادامه زمینه‌چینی برای اعدام و تشدید سرکوب برای مهار اوضاع بحرانی اقتصادی، آخوند محسنی اژه‌ای، سخنگوی قضاییه خامنه‌ای اعلام کرد حکم اعدام یک متهم پرونده اقتصادی صادر شده و به تأیید دیوان عالی رژیم نیز رسیده است. آخوند اژه‌ای اتهام وی را…

ایران:اعدام جمعی ۱۲زندانی در کرمان به بهانه قاچاق مواد مخدر 

خامنه ای و پاسداران و ارگانهای سرکوبگر عامل توزیع مواد مخدر در داخل و صدور آن به خارج هستند نظام سفاک ولایت فقیه در یک جنایت ضدبشری دیگر ۱۲زندانی را بهٰ‌طور جمعی در زندان کرمان به بهانه قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. این درحالیست که سرنخ قاچاق…

۱۱ اعدام در زندانهای زاهدان و گوهردشت

رژیم ضدبشری آخوندی در روزهای ۱۲ و ۱۴شهریور ۱۱زندانی را در زندانهای زاهدان و گوهردشت کرج اعدام کرد. سه تن از این زندانیان در سحرگاهان روز سه شنبه ۱۲شهریور در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. این سه زندانی که ۲۱ تا ۲۴ساله بودند، به اتهام قتل…