سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

اعتصاب کسبه شهرهای کرمانشاه و

هشتمین روز اتحاد و همبستگی کامیون‌داران زحمتکش میهن در اعتصاب برای احقاق حقوق پایمال شده‌شان

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و خودروهای سنگین هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت. این اعتصاب سراسری طی هشت روز گذشته، در 266 شهر از 31 استان کشور ادامه داشت. این اعتصاب روز سه شنبه در شهرهای تهران؛ کنگاور؛ کرمانشاه؛ شیروان؛ قهدریجان؛ نسیم…