سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

اعتراض کارگران شرکت کاشی در اصفهان

یک کارگزار حکومتی: سبد معیشتی سال آینده نباید زیر چهارمیلیون تومان باشد

پس از اعلام خط فقر دو میلیون وهفتصد هزار تومانی در تهران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع، یک کارگزار رژیم در شورای عالی کار اعلام کرد، سبد معیشتی سال آینده نباید زیر چهارمیلیون تومان باشد. وی گفت: طبق تحقیقات دستمزد فعلی کارگران تنها…