سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

اعتراضات -کارگران شهرداری بروجرود

اعتراضات کارگری و نمونه ای از اقدامات وحشیانه نیروی انتظامی با یک دختر دانشجو

اعتراضات کارگری - بدنبال فراخوان شورای هماهنگی خط و ابنیه کارگران راه آهن، صبح دوشنبه هفتم آبان ماه، کارگران خط آهن در اندیمشک، شاهرود، سمنان و دامغان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدهایشان و همچنین پرداخت نشدن طلب ۶ سال سنوات پایان…