برچسب: اعتراضات اقشار اجتماعی

قیام سال 96 عکس آرشیوی

قیام سال ۹۶ استمرار دارد، ابراز وحشت سرکرده پدافند غیرعامل آخوندها از قیام و خیزش مردم به‌جان‌آمده

قیام سال 96 استمرار دارد، ابراز وحشت سرکرده پدافند غیرعامل آخوندها از قیام و خیزش مردم به‌جان‌آمده پاسدار جلالی سرکرده سازمان پدافند غیرعامل با وحشت از زمینه مساعد برای فوران ...

هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران

“هاشم خواستار”وجدان بیدارمعلمان وفرهنگیان مبارز

"هاشم خواستار"وجدان بیدارمعلمان وفرهنگیان مبارز معلمین وفرهنگیان مبارزمیهن همچون سایراقشارتحت ستم دررژیمهای دیکتاتوری شاه وشیخ هرگزدست ازاعتراض برای ایفای حقوقشان برنداشته وبرنمیدارند. همه مردم ایران وبخصوص دانش پژوهان وطنی نام ...

آخرین مطالب