سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران – اعتراضات دانشجویان پلی تکنیک تهران

تجمعات دانشجویی بمناسبت ۱۶ آذر به‌رغم تمهیدات دشمن علیه روز دانشجو ۱۱ تا ۱۸آذر۹۷

علیرغم اختناق حداکثر و تمهیدات و ترفندهای دشمن، دانشجویان انقلابی و شورشی توانستند فضای امنیتی ساخته و پرداخته رژیم را در هم بشکنند و فریاد اعتراضشان را بگوش برسانند. در روزهای گذشته نیز دانشجویان انقلابی در دانشگاه تهران، پلی تکنیک، تربیت…