سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

اسماعیل میرزایی

سند مزدوری یک خائن خودفروخته – از اسماعیل میرزایی

من سید اسماعیل میرزایی هستم که در حال حاضر در آلبانی مشغول زندگی شخصی خودم هستم و اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی با سازمان ندارم و دنبال زندگی شخصی خودم هستم ولی همچنان با رژیم ضدبشری مرزبندی دارم و تا جایی که امکان داشته باشم، از اهداف سازمان…