برچسب: استفاده از پوشش در عملیات اطلاعاتی

جعل خبر در رژیم آخوندی

جعل خبر و صنعت دروغ تحت عنوان کتاب

جعل خبر  و تحریف تاریخ یا ”جنگ روایت؟!”–قسمت چهارم صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب جعل خبر - در قسمت قبلی این سلسله مقالات به بخش کوچکی از حجم ...

دروغ‌پراکنی و فریبکاری‌های رژیم شیطانی آخوندها

محکومیت بسیج دروغ‌پراکنی و فریبکاری نماینده رژیم آخوندی در شورای حقوق بشر توسط هیأت نمایندگی امریکا

محکومیت بسیج دروغ‌پراکنی و فریبکاری نماینده رژیم آخوندی در شورای حقوق بشر توسط هیأت نمایندگی امریکا هیأت نمایندگی آمریکا در مقر اروپایی ملل‌متحد در ژنو طی بیانیه‌یی، بسیج دروغپراکنی و ...

آخرین مطالب

در توئیتر ما را دنبال کنید.