برچسب: ادامه اعتصاب کسبه و بازار بانه و

اعتصاب سراسرسی کامیونداران

گسترش اعتصاب سراسری رانندگان کامیون وخودروهای سنگین در چهارمین روز اعتصاب به ۲۹استان کشور و ۱۷۴شهر

روز جمعه ۴خرداد رانندگان و کامیونداران در شهرهای مختلف از جمله بندرعباس؛ همدان؛ بابل؛ اصفهان؛ یزد؛ تبریز؛ ابرکوه؛ اهواز؛ نیشابور؛ شهرکرد؛ گرگان؛ اسفشاد؛ بروجرد؛ قائن؛ ورزنه؛ اژیه؛ کوهدشت؛ تیران؛ نکا؛ ...

آخرین مطالب

در توئیتر ما را دنبال کنید.