سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

ادامه اعتراضات کشاورزان ورزنه دبیرخانه شورای ملی مقاومت

تظاهرات کشاورزان در اصفهان و بازنشستگان در تهران و مشهد

قیام ایران-شماره ۲۴۵ روز چهارشنبه ۱۲دی بازنشستگان در تهران و مشهد و کشاورزان در اصفهان در اعتراض به ظلم و ستم رژیم آخوندی و وضعیت وخیم معیشتی خود و عملی نشدن وعده‌های فریبکارانه رژیم دست به تظاهرات زدند. در تهران گروه کثیری از بازنشستگان…

اعتصاب واعتراضات کارگران، کشاورزان و دیگر اقشار تحت ستم آخوندها در شهرهای مختلف میهن اشغال‌شده

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در پانزدهمین روز اعتراضات پیاپی خود؛ روز سه شنبه در خیابان کیانپارس راهپیمایی کردند، کارگران گروه ملی فولاد اهواز پس از راهپیمایی مقابل استانداری رژیم تجمع کرده و شعار می‌دادند:«کارگر زندانی آزاد باید گردد». و…

ادامه اعتراضات کشاورزان، کارگران، دانشجویان، غارت‌شدگان و دیگر اقشار به‌پاخاسته

وز یکشنبه ۲۰ اسفند (۱۱مارس) علاوه بر اعتراض گسترده کشاورزان شرق اصفهان، اعتراضات دانشجویان و خانواده‌های زندانیان سیاسی و کارگران شاغل و بازنشسته فولاد اهواز، اعتصابها، اعتراضها و تظاهرات در دیگر نقاط کشور هم‌چنان ادامه یافت: کارگران مجتمع…