سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

احمد هاجری مزور

احمد هاجری لمپن چماق‌دار وزارت اطلاعات حکومت آخوندی در اشرف و لیبرتی

احمد هاجری لمپن چماق‌دار وزارت اطلاعات آخوندی یکی از لمپن «چماق‌دار» های وزارت اطلاعات بدنام آخوندی که به طمع دست‌باز در فساد، با محمل «نسبت خانوادگی»! علیه رزم‌آوران آزادی در اشرف و لیبرتی بکار گرفته‌شده است، عنصر کثیفی بنام احمد هاجری…