برچسب: احمد هاجری لمپن مزدور

محمدرضا اسکندری کیست؟

محمدرضا اسکندری کیست؟

محمدرضا اسکندری را بشناسیم: وزارت اطلاعات آخوندها برای بهره‌گیری از فضای جهانی که بعداز 11سپتامبر ایجاد شده‌بود و سمت‌دادن آن علیه مجاهدین، فعالیت‌های خود علیه مقاومت سرفراز مردم ایران را ...

آخرین مطالب

در توئیتر ما را دنبال کنید.