سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

احسان بیدی مزدور وازارت اطلاعات

ضربه جبران ناپذیر به شبکه جاسوسی و تروریستی سفارت آخوندها

https://vimeo.com/313902935 لینک ها: علی هاجری «اسیر جنگی سابق» و از شبکه مزدوران وزارت اطلاعات در آلبانی افشای یک مزدور«عبدالرحمان محمدیان اسیر جنگی سابق حسن حیرانی یک مامور وزارت اطلاعات به‌خاطر شک اطلاعاتی امنیتی افشای یک مزدور-…

علی هاجری «اسیر جنگی سابق» و از شبکه مزدوران وزارت اطلاعات در آلبانی

علی هاجری از اسیران جنگی اردوگاه اسرای جنگ 8ساله ایران و عراق بود که توسط سازمان آزاد شده و در سال1992 بعد از لست کال(Last Call) صلیب سرخ، به ارتش آزادیبخش ملی پیوست. اما علی هاجری بعد از ورود به آلبانی توان ماندن در مسیر مبارزه را نداشت و…

افشای یک مزدور- موسی دامرودی اسیر جنگی سابق

موسی دامرودی که مجاهدین شرف مبارزه با رژیم آخوندی را به او بخشیده بودند همراه با غلامعلی میرزایی به‌دنبال ارتباطات مخفیانه با سفارت آخوندها در آلبانی به ورطه خیانت غلتیده و درارتباط نزدیک با مزدوران افشاشده سفارت مانند احسان بیدی، حسن…