برچسب: ابراز وحشت از موقعیت آلترناتیو مردم‌سالار

اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد

اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد

اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد https://vimeo.com/444785751 سخنان اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد سخنان اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی ...

محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس

محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس

محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس https://vimeo.com/444785748 محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس محمد ...

ترزا پیتون، مدیرارشد فن‌آوری اطلاعات کاخ‌سفید، درگردهمایی بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد

ترزا پیتون، مدیرارشد فن‌آوری اطلاعات کاخ‌سفید، درگردهمایی بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد

ترزا پیتون، مدیرارشد فن‌آوری اطلاعات کاخ‌سفید، درگردهمایی بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد https://vimeo.com/444785752 سخنرانی ترزا پیتون، مدیرارشد فن‌آوری اطلاعات کاخ‌سفید، درگردهمایی بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد ترزا پیتون، مدیر ارشد فن‌آوری اطلاعات ...

عزیز رضایی، مادر رضایی‌های شهید دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

عزیز رضایی، مادر رضایی‌های شهید دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

عزیز رضایی، مادر رضایی‌های شهید دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران https://vimeo.com/444785747 عزیز رضایی، مادر رضایی‌های شهید دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران عزیزمادر ...

ایستگاه‎های اطلاعاتی تروریستی جاسازی‌شده علیه اشرف۳

ایستگاه‎های اطلاعاتی تروریستی جاسازی‌شده علیه اشرف۳- برنامه پرونده

ایستگاه‎های اطلاعاتی تروریستی جاسازی‌شده علیه اشرف۳ https://vimeo.com/444612003 ایستگاه‎های اطلاعاتی تروریستی جاسازی‌شده علیه اشرف۳ - دانیال کسرایی مأمور اطلاعاتی اخراج شده از آلبانی بعد از انتقال مجاهدین به آلبانی، به‌کار گرفتن ...

بدری پورطباخ، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بدری پورطباخ، همردیف مسئول‌اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بدری پورطباخ، همردیف مسئول‌اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران https://vimeo.com/444456097 بدری پورطباخ، همردیف مسئول‌اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ...

کاک باباشیخ حسینی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

کاک باباشیخ حسینی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

کاک باباشیخ حسینی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران https://vimeo.com/444456140 کاک بابا شیخ حسینیدبیرکل سازمان خبات کردستان ایران سخنان کاک باباشیخ حسینی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس ...

محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا

محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا

محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا https://vimeo.com/444138568 دکتر محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا ...

پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا

پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا

پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا https://vimeo.com/444138652 پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا پرویز ...

صفحه 1 از 14 1 2 14

آخرین مطالب