برچسب: آلترناتیوسازی باسمه‌ای توسط نطام‌ولایت‌فقیه

اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد

اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد

اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد https://vimeo.com/444785751 سخنان اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد سخنان اینگرید بتانکور، کاندیدای‌پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا، دراجلاس بین‌المللی ...

محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس

محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس

محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس https://vimeo.com/444785748 محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس محمد ...

ترزا پیتون، مدیرارشد فن‌آوری اطلاعات کاخ‌سفید، درگردهمایی بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد

ترزا پیتون، مدیرارشد فن‌آوری اطلاعات کاخ‌سفید، درگردهمایی بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد

ترزا پیتون، مدیرارشد فن‌آوری اطلاعات کاخ‌سفید، درگردهمایی بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد https://vimeo.com/444785752 سخنرانی ترزا پیتون، مدیرارشد فن‌آوری اطلاعات کاخ‌سفید، درگردهمایی بین‌المللی اینترنتی ایران آزاد ترزا پیتون، مدیر ارشد فن‌آوری اطلاعات ...

بدری پورطباخ، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بدری پورطباخ، همردیف مسئول‌اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بدری پورطباخ، همردیف مسئول‌اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران https://vimeo.com/444456097 بدری پورطباخ، همردیف مسئول‌اول سازمان مجاهدین خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ...

محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا

محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا

محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا https://vimeo.com/444138568 دکتر محمدعلی شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورا ...

پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا

پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا

پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا https://vimeo.com/444138652 پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت درکشورهای اسکاندیناوی، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورا پرویز ...

عزیزالله پاکنژاد، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

عزیزالله پاکنژاد، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

عزیزالله پاکنژاد، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران https://vimeo.com/444138485 عزیزالله پاکنژاد، دراجلاس آغاز چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران عزیزالله پاکنژادعضو شورای ملی مقاومت ایران سخنان ...

عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغار چهلمین سال تأسیس شورا

عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغار چهلمین سال تأسیس شورا

عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغار چهلمین سال تأسیس شورا https://vimeo.com/443945696 عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، دراجلاس آغار چهلمین سال تأسیس ...

زینت میرهاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

زینت میرهاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

زینت میرهاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورای ملی مقاومت ایران https://vimeo.com/443945729 زینت میرهاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق، دراجلاس آغاز چهلمین سال تأسیس شورای ملی مقاومت ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

آخرین مطالب