سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

آسوشیتدپرس گزارش داد: کاخ سفید حمایت خود را از قیام‌کنندگان

اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در سراسر کشور وارد دومین روز خود شد

اعتصاب در روز اول به ۹۳شهر در ۲۵استان گسترش یافت روز چهارشنبه ۲خرداد، اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در سراسر ایران برای دومین روز ادامه دارد. رانندگان کامیون و ماشینهای سنگین از صبح سه‌شنبه اول خرداد در اعتراض به وخامت وضعیت…