سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

آخوند روحانی

فهرستی از دروغ‌های آخوند روحانی در یک رسانه وابسته به سپاه پاسداران خامنه‌ای

یک رسانه وابسته به سپاه پاسداران درباره سخنرانی ولی فقیه ارتجاع برسر قبر خمینی نوشت: خامنه‌ای به دروغگویی بعضی داخلی‌ها درباره برداشته شدن سایه جنگ توسط برجام(اشاره کرد وگفت) یک عده‌ای در داخل می‌گویند این نشود، جنگ می‌شود نه آقا! این دروغ…