سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

آخوند جنایتکار اژه ایی

زمینه‌چینی برای اعدام و تشدید سرکوب برای مهار اوضاع بحرانی اقتصادی غیرقابل کنترل

در ادامه زمینه‌چینی برای اعدام و تشدید سرکوب برای مهار اوضاع بحرانی اقتصادی، آخوند محسنی اژه‌ای، سخنگوی قضاییه خامنه‌ای اعلام کرد حکم اعدام یک متهم پرونده اقتصادی صادر شده و به تأیید دیوان عالی رژیم نیز رسیده است. آخوند اژه‌ای اتهام وی را…