سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

مجمع الجزایر رنج – نویسنده : هما جابری

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنیدMajmaolGazareRang_Jaberi کتاب خاطرات زندان سال 60 از هما جابری امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم از برداشتنش سر باز زدند و از آن هراس کردند. اما انسان آن را بر دوش گرفت. سالهای پرهیجان خرداد 60…