سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

مجمع الجزایر رنج – نویسنده : هما جابری

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنیدMajmaolGazareRang_Jaberi کتاب خاطرات زندان سال 60 از هما جابری امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم از برداشتنش سر باز زدند و از آن هراس کردند. اما انسان آن را بر دوش گرفت. سالهای پرهیجان خرداد 60…

کمیسیون انتشارات شورای ملی مقاومت ایران منتشر می‌کند: «کارزار سیاسی مقاومت در مقابل جبهه متحد ولایت»

karzare siasi -20151105 تهاجم نظامی نیروهای ویژة مالکی به اشرف در 10 شهریور 92 برای کشتارجمعی مجاهدین و مضمون مشترک کار توضیحی که بعدازآن برای خبرگان آخوندی (توسط پاسدار سرلشکر قاسم سلیمانی)، برای بسیجیان (توسط پاسدار سرلشکر محمدرضا نقدی)…