کالبد شکافی یک دژخیم

https://vimeo.com/327934992 این هفته میخواهیم با رونمایی سندی از پرونده سراپا دروغ دجالیت آخوندی نشان بدهیم چرخ دروغپردازی و شیطان سازی و تحریف آخوندها چطور در سراشیبی است و لنگ میزند.......................علت...

ادامه مطلب
صفحه 2 از 5 1 2 3 5

آخرین مطالب