سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

مردانگی و عقیده از زبان” مموش” – نویسنده آرش پورغلامی

من آرش پورغلامی از استان آذربایجان شرقی اهل هادی شهر هستم و حدود 4سال است در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق هستم و لباس شرف مجاهدی برتن دارم و در فضای پاک مناسبات سازمان نفس میکشم و تمام تلاش و آرزویم این است که با سرنگونی رژیم آخوندی آزادی و…