سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

فرخ نگهدار نخستین تواب دربارگاه خلیفه خونریز ارتجاع

باشروع موج کشتار وحشیانه فرزندان‌رشید مردم ایران پس‌از سی‌خرداد1360 و اعدام نوباوگانی که تنها به جرم خواندن یک‌نشریه یا شرکت‌در یک‌تظاهرات مسالمت‌آمیز در دسته‌های ده ده و یا صد صد روانه جوخه‌های‌تیرباران می‌شدند و به‌دنبال اعدام شقاوت‌آمیز…

علی اکرامی مامور وزارت اطلاعات در استان خوزستان

علی اکرامی متولد سال1336در بندر ماهشهر و یکی از مأموران فعال وزارت اطلاعات در شعبه این وزارت در خوزستان است وی در زندگی‌نامه خود که در سایت وزارت اطلاعات موسوم به نجات رژیم درج‌شده است، با بلاهت می‌نویسد: «از سال58 هوادار سازمان مجاهدین…

صمد اسکندری و فتح الله اسکندری مأموران وزارت اطلاعات در زنجان را بشناسید

روزگاری بود که بعداز سقوط دولت سابق عراق، آسمان مقاومت ایران تیره و تار می نمود. آخوندهای جنایتکار و حامیان مماشاتگر بین المللی آنها نیز فرصت را غنیمت شمرده و برای تعیین تکلیف نهایی مجاهدین خیز برداشته بودند. عراق در سینی طلایی تقدیم رژیم…

ادوارد ترمادویان مزدبگیر وزارت اطلاعات حکومت آخوندها

ادوارد ترمادویان یکی از عناصر خودفروش وزارت بدنام اطلاعات آخوندهاست. او سالهاست از طرف این دستگاه جاسوسی در راستای «طرح‌های جنگ روانی آن علیه مقاومت ایران و مجاهدین»، از تهران روانه خارج کشور شده است تا بدنامی ارتباطش با این ارگان جهنمی…

آنا گومز:وقتی‌در رم هستی،مانندرومیان باش وقتی‌به ایران آخوندی‌می‌رود،مانندکیست؟

آنا گومز: وقتی در رم هستی، مانند رومیان باش سؤال: آنا گومز وقتی به ایران آخوندی می‌رود، مانند کیست؟ غرش قیام دی‌ماه96 آنچنان رعشه‌ای در سرتاپای نظام پوسیده آخوندی انداخت که خامنه‌ای ناگزیر ناچار به اعتراف شد و گفت: «...درمورد عدالت ما…

حجت سیداسماعیلی از مزدوران #سرکوب# قیام ایران

#سرکوب# قیام ایران، تحت حاکمیت #خامنه‌ای #نقض حقوق بشر در قانون اساسی نهادینه شده است و #سرکوب زنان به بهانه بدحجابی و ... از جمله صحنه‌های نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت مذهبی ملاهاست. روز 12بهمن96، خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران…

سابقه مزدور محمدتقی اخلاقی(م.ت اخلاقی) هم کاسه تواب تنشنه بخون مصداقی

(سابقه مزدور محمدتقی اخلاقی (م.ت اخلاقی بریدگی و اخراج از ارتش آزادیبخش در اسفند 1370 این‌همانی مجاهدین با خمینی و رژیم آخوندی، یک ترفند قدیمی و شناخته‌شده اطلاعات آخوندها از چند دهه پیش است. رژیم این ترفند را مخصوصاً متناسب باحال و هوای…

مهرداد ساغرچی، پاسداری ازاینجا رانده، ازآنجا مانده-حال و روز ماموران وزارت بدنام

حال‌وروز ماموران وزارت بدنام به‌ویژه بعد از قیام96، دیدنی و تماشایی است و درعین‌حال عبرت‌آموز. چون تا چشم‌باز کردند، دیدند «در یک‌لحظه تمام شهرهای ایران شعله‌ور شد» (1) بنابراین ابعاد قیام درحدی نبود که بتوان آن را با وقاحت آخوندی هم انکار…

اندر مذمت «خشونت در قیام مردمی» و اصرار بر گرفتن «حق»

این روزها برای فروکشاندن شعله قیام و خیزش مردم ایران، که البته سرباز ایستادن ندارد، رژیم آخوندی، عوامل و مزدورانش را بسیج کرده است تا هرکدام لااقل برای رضایت ولی امرشان هم که شده، خودی نشان داده و با پفی!! انجام‌وظیفه نمایند. در این وانفسا…

محسن رضایی و مقابله ابلهانه با قیام از طریق خالی‌بندی

ضربه کوبنده قیام بر نظام ولایت‌فقیه آن‌را دچار گیجی مفرط کرده است، یکی از اقدامات ناشی از این گیجی خامنه‌ای به میدان فرستادن بریده پاسداری به اسم سبزعلی رضایی به میدان است تا به‌زعم خود سناریوی ساخته پرداخته دستگاه اطلاعاتی آخوندها جهت…