سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

افشای یک مزدور- موسی دامرودی اسیر جنگی سابق

موسی دامرودی که مجاهدین شرف مبارزه با رژیم آخوندی را به او بخشیده بودند همراه با غلامعلی میرزایی به‌دنبال ارتباطات مخفیانه با سفارت آخوندها در آلبانی به ورطه خیانت غلتیده و درارتباط نزدیک با مزدوران افشاشده سفارت مانند احسان بیدی، حسن…

ابراهیم خدابنده مامور وزارت اطلاعات و احساس تکلیف! برای حفظ نظام

ابراهیم خدابنده و احساس تکلیف! برای حفظ نظام در بحبوحه نفرت اجتماعی از «قتل‌عام زندانیان سیاسی سال67» و زمانی که خامنه‌ای، به‌مثابه رأس و خلیفة‌ارتجاع، خود به صحنه شتافت و اعتراف کرد که جنایات ضدبشری نظام آخوندی در «دهه60 مظلوم! واقع» شده…

گیجی و بلاهت توأمان وزارت اطلاعات آخوندها در اثر قیام مردم -جواد فیرومند

اگر می‌خواهید «بلاهت» و «ردگم‌کنی‌های دستگاه امنیتی خامنه‌ای و روحانی»، در بحبوحه گیجی ناشی از ضربه جانانه قیام سراسری مردم‌ایران را، باهم ببینید، به اراجیف ذیل، از یک خبرچین وزارت اطلاعات آخوندها، بنام جواد فیروزمند توجه کنید که چطور…

سلطانعلی شیرزادی پادوی خارجه نشین ولی‌فقیه ارتجاع

هم‌زمان با «ساز»ی که ولی‌فقیه کوک کرد، همه اعوان‌وانصار و پادوهای داخلی و خارجی به صحنه آمدند که بگویند: «مسالمت» خوب است، «مقاومت» اخ است، بد است، خون‌ریزی میشه و تقصیر آن‌هم با تظاهرکننده‌ها است... ولی‌فقیه پیزوری ارتجاع از سر درماندگی و…

فرامرز دادرس-بلبل‌زبانانی که درغیاب «سفارش‌دهنده» خاموش‌اند

به این «بلبل‌زبانی» و «جعل خبر» فرامرز دادرس در سایت وزارت بدنام اطلاعات موسوم به اینترلینک 27آذر96،‌ توجه کنید: «… مجاهدین در خیلی جاها محکومند و محکوم بوده اند. حتی الان هم در فرانسه اینها محکومند و سال گذشته در ژوئیه ۲۰۱۶ آخرین اظهار…

    مالک بیت مشعل-افشای این مزدور با عوامل وزارت اطلاعات همراه اسناد  

سازمان مجاهدین خلق ایران رد درخواست عضویت و ابلاغیه اخراج 7فروردین1396 درخواست عضویت مالک بیت مشعل به تاریخ اول شهریور1395 در پایان مرحله آزمایشی، به دلیل عدم صلاحیت و فقدان شرایط عضویت بویژه ابهام در روابط و…

افشای مزدور منوچهر عبدی یک مآمور وزارت اطلاعات حکومت ایران

افشای مزدور منوچهر عبدی حکم اخراج 3 خرداد 1396 اخراج منوچهر عبدی که بعنوان پناهنده در ارتش آزادیبخش به او پناه داده شده بود، به دلیل ارتباط با مزدوران افشا شده وزارت اطلاعات ابلاغ و مراتب به وزارت کشور آلبانی اطلاع داده میشود. درخواست…

کمپین سرشکستگی و استیصال وزارت اطلاعات داود باقروند ،صاقی جلبی…

در تاریخ اول اکتبر امسال (9 مهر 96)، گزارش سال 2016 اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورد راین وست فالن درباره فعالیت‌های رژیم و وزارت جاسوسی اطلاعات منتشر شد که برخی از اعضای شبکه گشتاپو آخوندی در آلمان ، علی‌اکبر راستگو، غلامرضا…

حسن حیرانی یک مامور وزارت اطلاعات به‌خاطر شک اطلاعاتی امنیتی

اخراج یک‌مزدور به‌نام حسن حیرانی تربتی به‌خاطر شک اطلاعاتی امنیتی و تبانی درخیانت با معذرت‌خواهی بسیار زیاد و طلب بخشش، از سازمان درخواست کمک دارم 21فروردین97 حسن حیرانی مزدور حسن حیرانی تربتی که با شارلاتان‌بازی سعی در…

فرخ نگهدار نخستین تواب دربارگاه خلیفه خونریز ارتجاع

باشروع موج کشتار وحشیانه فرزندان‌رشید مردم ایران پس‌از سی‌خرداد1360 و اعدام نوباوگانی که تنها به جرم خواندن یک‌نشریه یا شرکت‌در یک‌تظاهرات مسالمت‌آمیز در دسته‌های ده ده و یا صد صد روانه جوخه‌های‌تیرباران می‌شدند و به‌دنبال اعدام شقاوت‌آمیز…