مزدور صادراتی،مرضیه قرصی‌گشتاپوی آخوندی برای اعزام به اروپا علیه مجاهدین

درباره یک مزدور صادراتی گشتاپوی آخوندی به ترکیه برای اعزام به اروپا به منظور مصرف علیه مجاهدین قابل توجه هموطنان در ترکیه: سوابق مرضیه قرصی از تلویزیون ملی ایران سیمای...

ادامه مطلب

نامه روشنـگر علی‌اکبر آرمیده درباره آخرین صحنه‌پردازی اطلاعات آخوندی

  نامه روشنـگر علی‌اکبر آرمیده درباره آخرین صحنه‌پردازی اطلاعات آخوندی و ... ادعای حمله به خانه مزدور رابعه شاهرخی نشریه فوق العاده مجاهد شماره600، 26شهریور 1381، صفحة11 درباره آخرین صحنه‌پردازی...

ادامه مطلب
صفحه 12 از 12 1 11 12

آخرین مطالب