تروریسم رژیم‌ایران علیه‌مخالفین دراروپا، بخشی‌ازگزارش سال۲۰۱۹ تروریسم وزارت خارجه امریکا

تروریسم رژیم‌ایران علیه‌مخالفین دراروپا، بخشی‌ازگزارش سال۲۰۱۹ تروریسم وزارت خارجه امریکا تروریسم رژیم‌ایران علیه‌مخالفین دراروپا، بخشی‌ازگزارش سال۲۰۱۹ تروریسم وزارت خارجه امریکا https://vimeo.com/432763708 وزارت خارجه آمریکا ـ گزارش تروریسم در سال 2019:...

ادامه مطلب

صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است، گزارش «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر»

صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است، گزارش «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر» صداوسیمای خامنه‌ای دریک‌دهه، بیش‌از ۸۶۰اعتراف‌اجباری پخش‌ کرده‌است، گزارش «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی...

ادامه مطلب

تأکیدبر نقش‌موثر ‌مجاهدین درافشای برنامه‌اتمی آخوندها درگزارش سال۲۰۲۰ وزارت خارجه امریکا

تأکیدبر نقش‌موثر ‌مجاهدین درافشای برنامه‌اتمی آخوندها درگزارش سال۲۰۲۰ وزارت خارجه امریکا تأکیدبر نقش‌موثر ‌مجاهدین درافشای برنامه‌اتمی آخوندها درگزارش سال۲۰۲۰ وزارت خارجه امریکا https://vimeo.com/432413923 گزارش سال۲۰۲۰ وزارت خارجه آمریکا در مورد...

ادامه مطلب

ابرازنگرانی نمایندگان هلند، دانمارک وجمهوری‌چک نسبت‌به وضعیت حقوق‌بشر درایران

ابرازنگرانی نمایندگان هلند، دانمارک وجمهوری‌چک نسبت‌به وضعیت حقوق‌بشر درایران ابرازنگرانی نمایندگان هلند، دانمارک وجمهوری‌چک نسبت‌به وضعیت حقوق‌بشر درایران https://vimeo.com/432047041 شورای حقوق بشر ملل متحد - ژنو هشدار نمایندگان هلند، دانمارک...

ادامه مطلب

ابرازشگفتی دولت‌رومانی ازاظهارات مقامات‌تهران و دروغ‌پراکنی‌های آنها

ابرازشگفتی دولت‌رومانی ازاظهارات مقامات‌تهران و دروغ‌پراکنی‌های آنها ابرازشگفتی دولت‌رومانی ازاظهارات مقامات‌تهران و دروغ‌پراکنی‌های آنها https://vimeo.com/432046984 ابراز شگفتی دولت رومانی از اظهارات مقامات تهران و موضوعات منتشر شده توسط وزارت امور...

ادامه مطلب

استاندار خوزستان، درماهشهر چیزی‌به‌نام نیزارها نداشتیم !!!، ماورای وقاحت و دجالیت

استاندار خوزستان، درماهشهر چیزی‌به‌نام نیزارها نداشتیم !!!، ماورای وقاحت و دجالیت استاندار خوزستان، درماهشهر چیزی‌به‌نام نیزارها نداشتیم !!!، ماورای وقاحت و دجالیت استاندار فاسد رژیم در خوزستان، در پاسخ به...

ادامه مطلب

نسبت‌دادن اکبر طبری به‌مجاهدین علاوه‌بر قتل‌منصوری برای‌گریزاز مکافات‌عمل

نسبت‌دادن اکبر طبری به‌مجاهدین علاوه‌بر قتل‌منصوری برای‌گریزاز مکافات‌عمل نسبت‌دادن اکبر طبری به‌مجاهدین علاوه‌بر قتل‌منصوری برای‌گریزاز مکافات‌عمل نسبت‌دادن اکبر طبری به‌مجاهدین علاوه‌بر قتل‌منصوری برای‌گریزاز مکافات‌عمل زاکانی نماینده...

ادامه مطلب

کنفرانس‌بین‌المللی باحضور رئیس‌جمهور برگزیده‌مقاومت درآغاز چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی – ارتباط‌زنده با ۲۰۰۰نقطه درجهان

کنفرانس‌بین‌المللی باحضور رئیس‌جمهور برگزیده‌مقاومت درآغاز چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی - ارتباط‌زنده با ۲۰۰۰نقطه درجهان کنفرانس‌بین‌المللی باحضور رئیس‌جمهور برگزیده‌مقاومت درآغاز چهلمین‌سال مقاومت‌انقلابی - ارتباط‌زنده با ۲۰۰۰نقطه درجهان روز شنبه ۳۱خرداد۹۹ یک کنفرانس بین‌المللی...

ادامه مطلب

درگذشت مانوئل ریسکز یاروفادار فرانسوی مقاومت‌ایران و اشرفی‌ها

درگذشت مانوئل ریسکز یاروفادار فرانسوی مقاومت‌ایران و اشرفی‌ها درگذشت مانوئل ریسکز یاروفادار فرانسوی مقاومت‌ایران و اشرفی‌ها https://vimeo.com/431162799 با کمال تاسف مانوئل ریسکز از حامیان صمیمی فرانسوی مقاومت ایران و یار...

ادامه مطلب
صفحه 2 از 62 1 2 3 62

آخرین مطالب