سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

خامنه ای، روحانی …و اطلاعات تصمیم حمله به گردهمایی پاریس را گرفتند

خامنه ای، روحانی و وزیران خارجه و اطلاعات تصمیم حمله به گردهمایی پاریس را گرفتند. و اجرای آن به‌عهده وزارت اطلاعات و «دیپلوماتها» گذاشته شد. نمایندگیهای رژیم در اروپا باید تعطیل و مأموران اطلاعات و قدس اخراج شوند. دادستان فدرال…

خنثی شدن عملیات تروریستی علیه گردهمایی مقاومت و دستگیری سه تن از تروریستها

خنثی شدن عملیات تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت و دستگیری سه تن از تروریستها - گزارش تکمیلی دستگیری اسدالله اسدی رئیس اطلاعات آخوندها در سفارت رژیم در وین و رابط تروریستها در آلمان بنا به اطلاعیه مشترک دادستانی فدرال بلژیک…

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست آخوندها ، در آلمان دستگیر شد

اسدالله اسدی دیپلمات آخوندها در اتریش که دستور حمله تروریستی را داد، در آلمان دستگیر شد یک دیپلمات تروریست رژیم آخوندی بنام اسدالله اسدی، طراح اصلی حمله تروریستی به گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس بود که در آلمان دستگیر شده است. این…

توطئه ترور و حملات تروریستی به دفاتر شورا و مراکز مجاهدین در کشورهای مختلف

پنجشنبه 30 فروردین 1397 آقای ادی راما نخست وزیر آلبانی در پاسخ به سؤالی در مورد تهدیدات تروریستی علیه مجاهدین در این کشور گفت : «من معتقدم در رابطه با مجاهدین ما کار درستی را انجام دادیم. ما به گروهی که مورد آزار و تعقیب بودند جا دادیم. و…

اطلاعیه قیام -تظاهرات کشاورزان و مردم اصفهان با شعار سوریه را رها کن فکری به حال ما کن

قیام ایران - شماره ۱۳۵ لینک به سایت منبع سایت همبستگی ملی  کشاورزان به پاخاسته اصفهان پنجاه و پنجمین روز اعتراض خود را با تجمع در فلکه خوراسگان آغاز و سپس در خیابانهای شهر دست به راهپیمایی زدند. در این تظاهرات گسترده که با حضور چشمگیر…

ایرج مصداقی – تواب تشنه به خون، عصا کش خائن خود فروخته

  افشا ایرج مصداقی -پنج شنبه, 02 مرداد 1393 12:34 - سند انکار ناپذیر همکاری ایرج مصداقی  با اطلاعات بدنام آخوندها برای شستن دست دژخیمان در جنایت علیه بشریت در اشرف تشبثات مجدد رژیم برای نسبت دادن قتل خائن خود فروخته (مسعود دلیلی) به…

سیامک نادری مزدوری با دعاوی مضحک درمقابل جنبش دادخواهی و مجاهدین

رونمایی یک بریده مزدور نورسیده (سیامک نادری) در سایتهای تابعه اطلاعات آخوندی با دعاوی ابلهانه و مضحک برای مقابله با جنبش دادخواهی و موقعیت مجاهدین در آلبانی- کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران رونمایی یک مزدور وزارت…

شکست بزرگ‌و بر باد رفتن سرمایه‌گذاری ۱۴ساله برای انهدام مجاهدین در عراق

انتقال پیروزمندانه و بدون خونریزی همه مجاهدین و ساکنان لیبرتی به آلبانی و سایر کشورهای اروپایی یک شکست بزرگ برای رژیم آخوندها و بر باد رفتن سرمایه‌گذاری 14ساله آنها برای از بین بردن مجاهدین در عراق است. خنثی شدن کلی اقدامهای سرکردگان و…

طرح اطلاعات آخوندی برای سفید سازی محمد علی حسینی آخوند مزدور لبنانی

اطلاعیه-آخوند مزدور لبنانی - شماره ۲ طرح اطلاعات آخوندی برای سفید سازی حسینی آخوند مزدور لبنانی به منظور نفوذ دادن او در کشورها و محافل عربی و به کار گرفتن علیه مقاومت وزارت اطلاعات آخوندی، پس از به صحنه آوردن مزدور محمد علی حسینی در…

آخوند محمدعلی حسینی مزدوری برای اطلاعات و نیروی قدس‌را علنی میکند

آخوند خودفروخته لبنانی محمدعلی حسینی پرده ها را کنار میزند و مزدوری برای اطلاعات و نیروی قدس را علنی میکند آخوند خود فروخته لبنانی، محمد علی حسینی مدتی است به اصل خویشتن بازگشته و در یک سقوط آزاد بار دیگر به خدمت نیروی قدس و…