اطلاعیه های کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران – ماجرای دژخیم بازداشت شده در سوئد

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه ای از تلاش گشتاپوی آخوندی در جنگ گرگها و «شو» اطلاعات آخوندها برای سفیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دمکراتیک خبرداد...

ادامه مطلب

ایمیلها وپیامهای جعلی وزارت اطلاعات وسایبری رژیم

ایمیلها وپیامهای جعلی وزارت اطلاعات وسایبری رژیم ایمیلها وپیامهای جعلی وزارت اطلاعات وسایبری رژیم ترفند تکراری رژیم درمانده و بحران‌زده آخوندی در هراس از مقاومت و قیام ۱. همزمان با...

ادامه مطلب

فشار وتهدید وآزار ازسوی وزارت اطلاعات به خاطر امضاء بیانیه زندانیان سیاسی

فشار وتهدید وآزار ازسوی وزارت اطلاعات به خاطر امضاء بیانیه زندانیان سیاسی فشار وتهدید وآزار ازسوی وزارت اطلاعات به خاطر امضاء بیانیه زندانیان سیاسی در پی انتشار بیانیه صدها تن...

ادامه مطلب

دروغ‌گویی رژیم‌ایران درباره انفجار درتأسیسات‌نظامی پارچین،‌ افشاگری مقاومت ایران

دروغ‌گویی رژیم‌ایران درباره انفجار درتأسیسات‌نظامی پارچین،‌ افشاگری مقاومت ایران دروغ‌گویی رژیم‌ایران درباره انفجار درتأسیسات‌نظامی پارچین،‌ افشاگری مقاومت ایران رژیم در باره انفجار مرکز گاز مطلقاً دروغ می‌گوید انفجار در قسمت...

ادامه مطلب

نسبت‌دادن اکبر طبری به‌مجاهدین علاوه‌بر قتل‌منصوری برای‌گریزاز مکافات‌عمل

نسبت‌دادن اکبر طبری به‌مجاهدین علاوه‌بر قتل‌منصوری برای‌گریزاز مکافات‌عمل نسبت‌دادن اکبر طبری به‌مجاهدین علاوه‌بر قتل‌منصوری برای‌گریزاز مکافات‌عمل نسبت‌دادن اکبر طبری به‌مجاهدین علاوه‌بر قتل‌منصوری برای‌گریزاز مکافات‌عمل زاکانی نماینده...

ادامه مطلب

اطلاعات‌سپاه کشتن غلامرضا منصوری را‌به‌گردن مجاهدین می‌اندازد

اطلاعات‌سپاه کشتن غلامرضا منصوری را‌به‌گردن مجاهدین می‌اندازد اطلاعات‌سپاه کشتن غلامرضا منصوری را‌به‌گردن مجاهدین می‌اندازد اطلاعات سپاه کشتن غلامرضا منصوری را به گردن مجاهدین می اندازد اما همه شواهد حاکی از...

ادامه مطلب

پرواز یک‌هواپیمای قشم‌ایر برای‌بازگردانیدن غلامرضا منصوری و عدم‌اجازه خروج ازطرف دادستانی رومانی

پرواز یک‌هواپیمای قشم‌ایر برای‌بازگردانیدن غلامرضا منصوری و عدم‌اجازه خروج ازطرف دادستانی رومانی پرواز یک‌هواپیمای قشم‌ایر برای‌بازگردانیدن غلامرضا منصوری و عدم‌اجازه خروج ازطرف دادستانی رومانی فوری-غلامرضا منصوری یک هواپیمای ” قشم...

ادامه مطلب

اطلاعات سپاه درصدد است بافرستادن یک هواپیمای اختصاصی روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن آخوند جنایتکار غلامرضا منصوری را به تهران برگرداند

اطلاعات سپاه درصدد است بافرستادن یک هواپیمای اختصاصی روز چهارشنبه 17 ژوئن آخوند جنایتکار غلامرضا منصوری را به تهران برگرداند اطلاعات سپاه درصدد است بافرستادن یک هواپیمای اختصاصی روز چهارشنبه...

ادامه مطلب

جنگ گرگها بر سر جانشینی در داخل رژیم و یک فقره «عملیات پیچیده چندوجهی» دیگر

جنگ گرگها بر سر جانشينی در داخل رژيم و يك فقره «عمليات پيچيده چندوجهی» ديگر جنگ گرگها بر سر جانشينی در داخل رژيم و يك فقره «عمليات پيچيده چندوجهی» ديگر...

ادامه مطلب

مشخصات‌واسناد انتقال ۶۰تن‌از مجروحان قیام آبان۹۸ به‌بیمارستان توسط سازمان اورژانس

مشخصات‌واسناد انتقال ۶۰تن‌از مجروحان قیام آبان۹۸ به‌بیمارستان توسط سازمان اورژانس مشخصات‌واسناد انتقال ۶۰تن‌از مجروحان قیام آبان۹۸ به‌بیمارستان توسط سازمان اورژانس https://vimeo.com/428390418 کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت به اسامی...

ادامه مطلب
صفحه 2 از 12 1 2 3 12

آخرین مطالب