تماس بتول ماجانی با برنامه همیاری سیمای آزادی، گلریزان همبستگی ملی علیه آخوندها

تماس بتول ماجانی با برنامه همیاری سیمای آزادی گلریزان همبستگی ملی علیه آخوندها تماس بتول ماجانی با برنامه همیاری سیمای آزادی https://vimeo.com/381431785 تماس بتول ماجانی با برنامه همیاری سیمای آزادی:...

ادامه مطلب

«کشته سازی» دجالیت آخوندی برای پوشاندن حقیقت – دست و پازدنهای خامنه ای برای فرار ازعواقب جنایتهایش

«کشته سازی» دجالیت آخوندی برای پوشاندن حقیقت - دست و پازدنهای خامنه ای برای فرار ازعواقب جنایتهایش https://vimeo.com/379216217 «کشته سازی» دجالیت آخوندی برای پوشاندن حقیقت - خامنه ای که پس...

ادامه مطلب
صفحه 6 از 13 1 5 6 7 13

آخرین مطالب