افشای جاسوسان اطلاعات آخوندی در گزارش مشترک وزارت دفاع و کنگره آمریکا – قسمت دوم

انتشار گزارش تحقیقات پنتاگون و کنگره امریکا، در بارة شبکة جاسوسان و مأموران وزارت اطلاعات در خارج کشور، ضربه‌یی خردکننده به گشتاپوی آخوندی و سایت‌ها و تشکلات پوششی آن وارد...

ادامه مطلب
صفحه 6 از 6 1 5 6

آخرین مطالب

در توئیتر ما را دنبال کنید.