سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

قتل کشیش‌های مسیحی ؛در ادامه قتل‌عام مجاهدین سال ۶۷

کشیش مهدی دیباج، اسقف هائیک هوسپیان مهر و اسقف تدهیس میکائیلیان انزجار فزاینده عمومی از جنایت بزرگ خمینی جلاد در قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و فراخوان‌های بین‌المللی برای محاکمه خامنه‌ای و دژخیمانی چون رئیسی و پورمحمدی که در…

توطئه‌ها و ترفندهای سوخته خلیفه ارتجاع برای مقابله با مجاهدین

به دنبال نامه 400 خانواده ساکنان ليبرتی در اول آذر 94 خطاب به دبير کل سازمان ملل مبني بر اعزام به عراق برای ديدار با بستگانشان در ليبرتی و ممانعت سفارت عراق در کشورهای متبوع خود سايت‌های زنجيره‌يی وزارت اطلاعات و عواملشان به سوزوگداز…

رسوایی شاهدسازی در پرونده ۱۷ژوئن برای مجاهدین با امکانات دولتی

14سال پرونده‌سازی با امکانات دولتی روز 26 شهریور 93، پروندة ننگین کودتای 17 ژوئن بسته شد. دادگستری فرانسه حکم تبرئه مجاهدین از تمامی اتهامات، ازجمله اتهام پول‌شویی را صادر کرد. این ضربة سختی به رژیم بود و آخوندها نتوانستند سوزش خودشان از…

صنعت فیلم سازی یکی دیگر از پهنه‌های جنگ روانی رژیم علیه مجاهدین

سال‌هاست که آخوندهای درمانده در جنگ روانی دیوانه‌وارشان علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران و در کنار نوشتن صدها کتاب و هزاران مقاله و گزارش و مصاحبه و برگزاری نمایش‌ها و استفاده از هر منبر و محراب و هر وسیله سنتی و مدرن تبلیغاتی، به ساختن و…

آشفتگی و خشم کین حکومت آخوندی برعلیه مجاهدین بر سر گزارش احمد شهید

اجلاس اخیر شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو در تاریخ 4 فروردین1395، مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به رغم تمامی تلاشهای رژیم و مماشاتگران حامی آن و بهرغم تن دادن آخوندها به برجام و زهر اتمی،…

جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران ،صنعت فیلم و مستندسازی

تلاش نافرجام خلیفه ارتجاع برای بقا ،یکی دیگر از پهنه‌های جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین«صنعت فیلم و مستندسازی مجعول» می‌باشد. سال‌هاست که آخوندهای درمانده در جنگ روانی دیوانه‌وارشان علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران و در کنار نوشتن صدها…

مثلث ساواک ، واوک و آیت الله بی بی سی- ۱۰ مرداد ۹۴

آیت‌الله بی‌بی‌سی در تاریخ 10 مرداد 94 یعنی 37 سال بعد از به گور سپرده شدن حکومت پهلوی و ساواک، نبش قبر کرده و این پیکر پوسیده و متعفن بیرون کشیده می‌شود تا به‌ظاهر به آن چوب زده شود. درحالی‌که همین‌الان رژیمی حاکم است که آقای منتظری در…

برگزاری نمایشگاه تاکتیکی از جنگ روانی علیه مجاهدین

جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران، به شیوه‌های مختلف انجام می‌گیرد و البته در پشت همة شیوه‌ها و روش‌ها خلیفه زهر خورده ارتجاع قرار دارد که می‌خواهد این ماشین فرسوده با صرف هزینه نجومی و به هر قیمت شده از حرکت بازنایستد. یکی از…

افشای جاسوسان اطلاعات آخوندی در گزارش مشترک وزارت دفاع و کنگره آمریکا – قسمت دوم

انتشار گزارش تحقیقات پنتاگون و کنگره امریکا، در بارة شبکة جاسوسان و مأموران وزارت اطلاعات در خارج کشور، ضربه‌یی خردکننده به گشتاپوی آخوندی و سایت‌ها و تشکلات پوششی آن وارد آورد و جاسوسان و مزدوران را از آینده تیره‌وتارشان به وحشت انداخت. در…