جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران ،صنعت فیلم و مستندسازی

تلاش نافرجام خلیفه ارتجاع برای بقا ،یکی دیگر از پهنه‌های جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین«صنعت فیلم و مستندسازی مجعول» می‌باشد. سال‌هاست که آخوندهای درمانده در جنگ روانی دیوانه‌وارشان علیه مجاهدین...

ادامه مطلب

افشای جاسوسان اطلاعات آخوندی در گزارش مشترک وزارت دفاع و کنگره آمریکا – قسمت دوم

انتشار گزارش تحقیقات پنتاگون و کنگره امریکا، در بارة شبکة جاسوسان و مأموران وزارت اطلاعات در خارج کشور، ضربه‌یی خردکننده به گشتاپوی آخوندی و سایت‌ها و تشکلات پوششی آن وارد...

ادامه مطلب
صفحه 5 از 5 1 4 5

آخرین مطالب

در توئیتر ما را دنبال کنید.