سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

ارتباط مستقیم – افشای بسیج دروغپراکنی رژیم آخوندی- قسمت اول-۲۷آبان

ارتباط مستقیم – افشای بسیج دروغپراکنی رژیم آخوندی- قسمت اول-۲۷آبان - برنامه ارتباط مستقیم از سیما آزادی مجاهدین و مقاومت ایران ارتباط مستقیم امین الرعای قسمت دوم ارتباط مستقیم امین الرعایا قسمت سوم ارتباط مستقیم – افشای بسیج دروغپراکنی…

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۱ – دوران آماده‌باش سرنگونی

با گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش می‌شویم. هر چند طول بکشد و هر چند نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است. مسعود رجوی ۱۲ آبان ۱۳۹…

رودررو با رژیم،‌ استراتژی جنگ آزادیبخش-مجاهدین چه کردند و چه می‌کنند؟

۵۳سال از سده چهاردهم هجری شمسی به فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق ایران اختصاص داره. تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران عبارت است از تاریخچه قوت‌یابی چشم‌انداز آزادی. اجازه بدید پهنه‌های فعالیتهای مجاهدین در این زمینه رو با هم مرور کنیم. ۱. در…

اعتصاب سراسری کامیونداران در ۳۰۰ شهر میهن؛ دستاوردها و چالشها

اعتصاب یعنی چه؟ اعتصاب دست از کار کشیدن گروهی گفته می‌شود که برا ی خواسته‌ یا خواسته‌هایی انجام می‌شود. هدف از اعتصاب رسیدن به خواسته‌هایی است که بدون اعتصاب محقق نمی‌شود، اعتصاب یک شیوه‌ٔ مبارزه برای رسیدن به خواستی است که هر گروهی دارد،…

گزارشی ازسالهای انتخاب مریم رجوی– راه دشوار آزادی امید برای رها شدن

گزارشی ازسالهای انتخاب مریم رجوی– راه دشوار آزادی امید برای رها شدن گزارشی ازسالهای انتخاب مریم رجوی– راه دشوار آزادی امید برای رها شدن   مسعودرجوی:این یک انتخاب اصلح تاریخی است ازسوی مقاومت کبیر ملی ومیهنی برای سعادت ملت ایران است…

۵۳سال مقاومت برای آزادی

۵۳سال نبرد برای آزادی مردم ایران با دو دیکتاتوری شاه و شیخ؛ ۵۳سال مقاومت و ایستادگی با فدای همه چیز در همه میدانهای نبرد با دشمن ضدبشری؛ این است سیمای تابناک سازمان مجاهدین خلق ایران که تعریفش از زبان رهبر مقاومت مسعود رجوی این است: «اگر…

پرچم همیشه برافراشته

پرچمی که حنیف کبیر و یاران بینانگذارش برافراشتند ۵۳سال است برافراشته مانده و هرگز بر زمین نمانده است. قهرمانی اگر در این مسیر بر خاک شرف می‌افتد، قهرمانی دیگر آن را بر دوش می‌کشد. و این مسیری است تا پیروزی..