سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

راه برون‌رفت کجاست؟

رژیم آخوندها در باتلاقی از عصیان اجتماعی گرفتار آمده و در حضیض فرسودگی و احساس ناتوانی مفرط، راهی برای برون‌رفت خود و عقب‌نشاندن توده‌های به‌جان‌آمده مردم نمی‌یابد، موقعیت انقلابی جامعه و حضور «یک جنبش رهبری‌کنندة توانمند و کارآ» این رژیم…

مأمورسازی «برای همین روزها»

فوران بغض فروخورده جامعه ایران از روز 9دی96، آب در لانه وزارت اطلاعات، به‌مثابه جانورانی که وقوع زلزله را ازقبل احساس می‌کنند، انداخت. درحالی‌که مجاهدین چیزی در مورد انتساب این حرکت به خود نگفته بودند، ناگهان کر هماهنگی در سایت‌های…

وارونه‌نمایی‌های شیادانه

وارونه‌گویی‌های نظام پلید آخوندی و جنگ‌های روانی دجالانه آن در معکوس و مخدوش نشان‌دادن قضایا، حدیثی نامکرر است. در جریان به‌اصطلاح محاکمه حمید بقایی معاون رئیس‌جمهور سابق ارتجاع برملا شد که سوگلی خامنه‌ای، پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی، تنها…

سرابی کاذب در مقابل «کانون‌های شورشی»

بارزشدن گوشه‌ای از نفرت اجتماعی نسبت به نظام ولایت‌فقیه در قیام دی‌ماه، جنب‌وجوشی در همه جبهه‌های نبرد به‌وجود آورده است. همراه با تصمیم‌گیری‌های سرکوبگرانه پلیسی نظامی حکومت،‌ نهادهای امنیتی این نظام، روش‌های منحرف‌سازی سیاسی آن‌را به‌جانب…

کفاره نافهمی قوانین حرکت‌های اجتماع انسانی

جداسازی مجاهدین از رهبری آن همواره ابزار اصلی ارتجاع برای هموار ساختن راه انهدام آنها بوده‌است. بیش ازآنچه دشمن این موضوع را به‌صورت استدلالی بفهمد، از تجارب ضدانقلابی و درک حسی‌اش از نقش هدایت یک جنبش آن‌را درک کرده‌است. بی‌جهت نیست که از…

شاخص دوستی و دشمنی با مردم

قیامی که از دی‌ماه گذشته در میهن ما چهره نشان داد،‌ از سرفصل‌های کیفی در تاریخچه وقایع سیاسی ایران است. این رویداد در بطن خود بحث جایگزین رژیم آخوندی را بار دیگر به موضوع عاجل روز تبدیل کرد. اقبال توده‌ای در سراسر کشور از شعار براندازی و…

«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب

ضدیت کور با عقاید شخصی و جمعی، رویکردی هم‌سنخ اندیشه ولایت‌فقیه در اجبارسازی دین و نگاه تکفیری است. پژواک اجتماعی چنین عملکردهایی پس‌از چهاردهه مرتد نامیدن، منافق خواندن، حجاب اجباری، اسیدپاشی و نعره‌های «حزب فقط حزب‌الله»، البته درقیام…

پروژه‌های نرم امنیتی بر ضدقیام

برای رژیم آخوندی که ظرفیت تاریخی زیست درجهان معاصر را ندارد و تنها با تاکتیک «سرزمین‌های سوخته» تاکنون خود را بر قدرت نگه‌داشته است، همه‌چیز متفاوت است. این نظام به‌درستی می‌داند کوچک‌ترین شکاف برای «شنیدن صدای انقلاب مردم» نظام ضدتاریخی‌اش…

رأی جمهور مردم، هزار کانون شورشی!

دجالیت نظام آخوندی که با رقم سازی نجومی می‌خواست برای موجودیت ضدمردمی‌اش، مشروعیت جعل کند، با موج فراگیر تظاهرات سراسری مردم در شهرهای مختلف میهن پاسخ شایسته خود را دریافت کرد. فریاد مردم عاصی «اصلاح‌طلب! اصولگرا! دیگه تمومه ماجرا!» هرگونه…

شکست تبلیغات علیه مجاهدین و پاسخ جامعه به‌آن

تلاش‌های دستگاه امنیتی نظام آخوندی برای کاستن از محبوبیت اجتماعی سازمان مجاهدین‌خلق، به‌رغم چهاردهه چنگ‌اندازی یک‌سویه بر کلیه امکانات مدرن و سنتی تبلیغی و رسانه‌ای میهن، هم‌زمان با شدیدترین سرکوب فیزیکی متصور و بالاترین تقلا برای…