سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

آبه پیر وجدان بشریت معاصر ـ گردآوری و ترجمه علیرضا ملایجردی

مقدمه او «پدر طالقانی فرانسوی‌هاست» وقتی این جمله را در نشریات مقاومت خواندم، علاقمند شدم تا ببینم او کیست. چند بار او را در جریان ملاقاتهایش با خانم مریم رجوی دیدم. رفتار متواضعانه او در مقابل ایشان، بیشتر کنجکاوم کرد. میخواستم بدانم چه…

آبه پیر، وجدان بشریت معاصر – قسمت دوم ـ سربازی داوطلب و مقاوم  ترجمه و گردآوری علیرضا ملایجردی

گروهبان جوان، هنری گروئس، که ابتدا در شهر مورین و سپس در آلساس وارد بسیج جنگ شده بود، به‌دنبال یک سینه پهلوی بدخیم، مجبور شد بستری شود. زمانیکه واقعه‌ی شکست سال 1940رخ داد، او در شهر ناربون بهبودی خود را بازیافت. کشیش او برای جبران…

نگاهی به تاریخ مشروطیت (۳-ب) هجوم وحشیانه سپاهیان محمد علیشاه و مقاومت ستارخان و مجاهدین تبریز 

در ادامه …سپاه ماکو در خونریزی شهرة عالم بود. در سر راهش به تبریز، روستایی نبود که به آتش نکشیدند! روستایی نماند که مردمش کشتار نشد ، خانه هایی نماند که غارت نشد! وحشت بسیار زیادی در مردم انداخته بودند.سرانجام روز ۱۹ شهریور عین الدوله که به…

نگاهی به تاریخ مشروطیت (۳- الف) برافراشتن پرچم مشروطیت بدست ستارخان و نبردها وجانفشانی های مجاهدان…

پیام بمباران مجلس توسط استبداد متکی به استعمار روس، در یک کلام به نقل از تجربة مشروطه علی معصومی(ص ۲۰ و ۲۱) این بود: «…که با مبارزات رفرمیستی پایه های اساسی طبقة فرمانروا منهدم نمیشود. مبارزات رفرمیستی ممکن است طبقة مسلط…خودکامه را وادار به…

صفحه اصلی درس‌هایی از تاریخ کارکرد عنصر خیانت(۱) در نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق

زمینه سازی و دخالت مستقیم در کودتای ننگین و استعماری 28 مرداد 1332 درباره جبهه ملی ایران و نهضت ملی بهرهبری دکتر“محمدمصدق“ تاریخ نشان میدهد که مردم ایران مصدق را دوست داشته و به او ایمان و امید بسته بودند. هنوز هم پس از گذشت بیش از نیم…

کارکرد عنصرانحراف و خیانت در انقلاب چین

یکشنبه, 30 آذر 1393 00:00 نگاهی گذرا به تاریخ چین در ابتدای قرن بیستم تاریخ چین مملو از قیام‌های بزرگ و کوچک دهقانی است که مجموعاً به چند صد می‌رسد آنچه در این نوشته می‌آید مربوط به تاریخ نوین چین و از ابتدای قرن بیستم است. در اکتبر 1911…

درس‌هایی از تاریخ کارکرد عنصر خیانت(۳) در نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق

درگیری با مصدق شعبان جعفری: معروف به شعبانبیمخ و دارودستهاش در یک سو و“طیب“ و دارو دسته اش از سوی دیگر در صف دربار قرارگرفتند و نقش این دو، بخصوص نقش طیب (از جهت تسلطی که به میدان و جنوب شهر داشت) در برپا کردن 28 مرداد بیشتر بود.…