سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

نگاهی به تاریخ مشروطیت (۲) ازتشکیل مجلس شورای ملی تا به توپ بستن آن بدست محمدعلیشاه قاجار

تشکیل مجلس و تدوین نظامنامه انتخابات بدون شک فرمان تشکیل مجلس که به نوعی مبناء اصلی پیروزی انقلاب مشروطیت در تاریخ دو قرن اخیر مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران است، خود تحول بسیار بزرگی در پیشبردتحقق آرمان‌های مردم ایران به منظور استقلال…

میساک مانوکیان، شاعر و فرمانده عملیاتی مقاومت فرانسه ـ گردآوری علیرضا ملایجردی

میساک مانوکیان نمونه‌ای از تعهدپذیری در بین مهاجرین شرکت‌کننده در نبردهای فرانسه بود. او در سال 1943 به مقاومت پیوست و در سال 1944 توسط اشغالگران آلمانی تیرباران شد. فرانسه که در جریان جنگ جهانی اول جمعیتش کاهش پیداکرده بود، بطور…

نگاهی به تاریخ جنبش مشروطیت در ایران (۱)

از جنبش تنباکو تا فرمان مشروطیت با نگاهی به تاریخ جنبش مشروطیت در ایران و بررسی عناصر پیش برنده و پیشتاز این جنبش و همچنین عناصر سرکوب و ارتجاعی که درمسیر پیشرفت آن مانع ایجاد می‌کردند و با شناخت دقیق‌تر آن تجربه اندوخته تا بتوانیم با…

سرود مارسیز ـ ترجمه و گردآوری علیرضا ملایجردی

عکس روژه دو لیسل، را در حال اجرای سرود مارسیز برای نخستین بار در هتل دو ویل شهر استراسبورگ نشان می‌دهد سرود ملی: فرانسه نام دیگر سرود: آواز جنگ برای ارتش رن سراینده: روژه دو لیسل 1792 موزیک: نامعلوم بروز شده در: 1795 مارسیز…

ژان مولن، رئیس شورای ملی مقاومت – گردآوری علیرضا ملایجردی

چهارشنبه, 16 دی 1394 00:00 ژان مولن، چهره درخشان مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم بود. او گواهی بر شجاعت و اراده‌یی بی‌انتها درنبرد بود. همو بود که سازمان‌دهی و یکپارچه کردن گروه‌های مقاومت در بطن شورای ملی مقاومت را به‌تنهایی بر عهده داشت…

آبه پیر وجدان بشریت معاصر ـ گردآوری و ترجمه علیرضا ملایجردی

مقدمه او «پدر طالقانی فرانسوی‌هاست» وقتی این جمله را در نشریات مقاومت خواندم، علاقمند شدم تا ببینم او کیست. چند بار او را در جریان ملاقاتهایش با خانم مریم رجوی دیدم. رفتار متواضعانه او در مقابل ایشان، بیشتر کنجکاوم کرد. میخواستم بدانم چه…

آبه پیر، وجدان بشریت معاصر – قسمت دوم ـ سربازی داوطلب و مقاوم  ترجمه و گردآوری علیرضا ملایجردی

گروهبان جوان، هنری گروئس، که ابتدا در شهر مورین و سپس در آلساس وارد بسیج جنگ شده بود، به‌دنبال یک سینه پهلوی بدخیم، مجبور شد بستری شود. زمانیکه واقعه‌ی شکست سال 1940رخ داد، او در شهر ناربون بهبودی خود را بازیافت. کشیش او برای جبران…

نگاهی به تاریخ مشروطیت (۳-ب) هجوم وحشیانه سپاهیان محمد علیشاه و مقاومت ستارخان و مجاهدین تبریز 

در ادامه …سپاه ماکو در خونریزی شهرة عالم بود. در سر راهش به تبریز، روستایی نبود که به آتش نکشیدند! روستایی نماند که مردمش کشتار نشد ، خانه هایی نماند که غارت نشد! وحشت بسیار زیادی در مردم انداخته بودند.سرانجام روز ۱۹ شهریور عین الدوله که به…

نگاهی به تاریخ مشروطیت (۳- الف) برافراشتن پرچم مشروطیت بدست ستارخان و نبردها وجانفشانی های مجاهدان…

پیام بمباران مجلس توسط استبداد متکی به استعمار روس، در یک کلام به نقل از تجربة مشروطه علی معصومی(ص ۲۰ و ۲۱) این بود: «…که با مبارزات رفرمیستی پایه های اساسی طبقة فرمانروا منهدم نمیشود. مبارزات رفرمیستی ممکن است طبقة مسلط…خودکامه را وادار به…

صفحه اصلی درس‌هایی از تاریخ کارکرد عنصر خیانت(۱) در نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق

زمینه سازی و دخالت مستقیم در کودتای ننگین و استعماری 28 مرداد 1332 درباره جبهه ملی ایران و نهضت ملی بهرهبری دکتر“محمدمصدق“ تاریخ نشان میدهد که مردم ایران مصدق را دوست داشته و به او ایمان و امید بسته بودند. هنوز هم پس از گذشت بیش از نیم…