سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۱)

مقدمه مبدأ تاریخ معاصر ایران را (بنا‌ به تعاریفی که بیش‌تر پژوهشگران و صاحب‌نظران ارائه می‌دهند) ظاهراً باید از دوران قائم‌مقام فراهانی به این‌سو حساب کرد، او و سپس امیرکبیر، نخستین نوخواهان ایرانی بودند که عزمی جزم برای گسستن از نظم کهن…

چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت بیستم)

«بندگی‌قدرت در زمان شاه» و «سرقت انقلاب‌پس‌از سقوط شاه» در لباس دین‌فروشی قاضی شارح، از قضات دین‌فروش منصوب قوم مغول برای این منصب، تکیه‌کلام پرمعنایی داشت: - «قضاوت کردن آسان است! کافی است تشخیص دهی که حاکم چه می‌خواهد؟» این فرمول ساده،…

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت نوزدهم )

مقایسه‌ای بین انقلابیون راستین میهن که در اوج دیکتاتوری شاه با مقاومت‌جانانه خود قدرت جهنمی ساواک را درهم شکستند، با فرصت‌طلبان میوه‌چینی که تنها، خودرا برسر سفره آماده انقلاب رساندند آخوند مهدوی کنی که از روز نخست به قدرت‌رسیدن خمینی تا…

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هیجدهم)

 سپاس‌گویان درزمان شاه، جلادان مجاهدین درزمان خمینی روز 15بهمن1355 تلویزیون حکومتی شاه با پخش برنامه‌ای تحت عنوان «عفو 66زندانی ضدامنیتی به‌مناسبت سالروز رفع‌خطر از ذات ملوکانه!»؛ جلسه زندانیان‌سیاسی نادمی را نشان‌داد که از شاه…

چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هفدهم)

نگاهی به سوابق کثیف و عافیت‌طلبانه یاران خمینی، قبل‌از پیروزی انقلاب57 و درنده‌خویی آنها پس از سرقت انقلاب و رسیدن به قدرت خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم در تاریخ 26تیر96 گفتگویی با پاسدار سرتیپ جنایتکار یوسف فروتن، اولین…

چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت شانزدهم )

چگونه آخوندها به‌محض دست‌یابی به قدرت، تصفیه ‌کینه‌توزانه نیروهای انقلابی و مجاهدین از همه نهادهای حکومتی را در صدر اولویت‌های خود قراردادند؟  به‌کارگیری ساواکی‌ها، دزدها و لمپن‌ها در نهادهای تأسیس‌شده توسط آخوندها مثل «کمیته‌ها» و…

تروریسم هدفمند یک فاشیسم‌مذهبی وحشی و قرون‌وسطایی به‌نام «ولایت‌فقیه»

توطئه‌های تروریستی علیه ‌جان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت‌ایران خانم مریم رجوی بعد از معرفی خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت‌ایران در 30مهر1372 و اقامت ایشان در فرانسه، علی خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم و هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور…