سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

چرا می گوئیم انقلاب۵۷، توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت سوم)

 قبل‌از انقلاب: جاسوسی برای ساواک جنایت‌کار شاه. پس از انقلاب: ظاهرشدن در نقش رهبران انقلاب، عضو شورای انقلاب، رئیس‌جمهور و ...! این است فرصت‌طلبی جنایتکارانی که آرمان‌های آزادی‌خواهانه یک ملت را دزدیدند! پاسدار جنایت‌کار یوسف فروتن، عضو…

چرا می گوئیم انقلاب۵۷، توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت چهارم)

آخوند محمدتقی مصباح یزدی که قبل‌ازپیروزی، مبارزه با حکومت شاه را حرام اعلام کرده بود، پس از خون دادن و شکنجه مجاهدین و فدائیان، ناگهان برسر سفره انقلاب! ظاهر می‌شود. «... شهریورماه 93 هاشمی در بازدید از منزل شهید قدوسی، مدعی می‌شود…

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت دوم)

اعتراف احمد جنتی درتلویزیون حکومتی به‌اینکه آخوندهای ریز و درشت درزمان شاه، هرگز درد مردم را نداشته و دنبال مخالفت با رژیم ستم‌شاهی نبوده‌اند! بخشی از گفتگوی برنامه شناسنامه با که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشرشده: شناسنامه: ... آیا…

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت اول)

اعتراف آخوند حمید روحانی از نزدیکان خمینی در نجف، به این‌که با ظهور سازمان مجاهدین خلق در سپهر میهن، خمینی در رویارویی اجتماعی دچار انحطاطی سخت شد! قسمتی از خاطرات آخوند جنایت‌کار حمید روحانی (از همراهان خمینی در دوران زندگی‌اش در نجف):…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۵)

نگاهی به آنچه پیش‌تر گفته شد رضاخان قزاق با سرکوب انقلاب مشروطه و رهبران جنبش آزادیخواهی مردم ایران، به سرعت کاندیدای اول استعمار برای به دست گرفتن قدرت در ایران شد. او با ۲کودتا،‌ یک دیکتاتوری مطلقه برپا کرد و از یک قزاق ساده به یکی از…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۴)

رضاخان و آخوند کاشانی و دیگر آخوندهایی که او را به سلطنت رساندند در مجلس موسسان تقلبی رضاخانی نگاهی به قسمت‌های پیشین رضاخان قزاق در جریان سرکوب بسیاری جنبش‌های آزادیخواهانه مردم ایران در انقلاب مشروطه، مورد توجه انگلستان قرار گرفت و توسط…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۳)

مخالفت دکتر مصدق با ایجاد راه‌آهن استعماری شمال به جنوب مقدمه در قسمت‌های پیشین خواندیم که رضاخان پس از کشتار شماری از سرداران مشروطه و قلع و قمع مهم‌ترین نیروهای آزادیبخش مردم، قدرت را با کمک انگلستان در ایران به دست گرفت. او آن‌چنان…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۲)

دکتر محمد مصدق پس از بازگشت از تحصیلات خارجه مقدمه در قسمت پیشین این نوشته خواندیم که: رضاخان با سرکوب تمامی نیروهای آزادیبخش برخاسته از جنبش مشروطه، نامدارترین سران آن انقلاب را یا به‌قتل رساند یا از دور خارج کرد. او سپس با کمک انگلستان…

انقلاب مشروطه، رضاخان و مصدق؛ یک گواهی تاریخی (۱)

مقدمه مبدأ تاریخ معاصر ایران را (بنا‌ به تعاریفی که بیش‌تر پژوهشگران و صاحب‌نظران ارائه می‌دهند) ظاهراً باید از دوران قائم‌مقام فراهانی به این‌سو حساب کرد، او و سپس امیرکبیر، نخستین نوخواهان ایرانی بودند که عزمی جزم برای گسستن از نظم کهن…

چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت بیستم)

«بندگی‌قدرت در زمان شاه» و «سرقت انقلاب‌پس‌از سقوط شاه» در لباس دین‌فروشی قاضی شارح، از قضات دین‌فروش منصوب قوم مغول برای این منصب، تکیه‌کلام پرمعنایی داشت: - «قضاوت کردن آسان است! کافی است تشخیص دهی که حاکم چه می‌خواهد؟» این فرمول ساده،…