شکست خمینی برای مسالمت باشاه تاآخرین‌لحظه حیات رژیم سلطنتی – خمینی سارق بزرگ انقلاب ضدسلطنتی – قسمت هشتم و پایانی

شکست خمینی برای مسالمت باشاه تاآخرین‌لحظه حیات رژیم سلطنتی – خمینی سارق بزرگ انقلاب ضدسلطنتی – قسمت هشتم و پایانی شکست خمینی برای مسالمت باشاه تاآخرین‌لحظه حیات رژیم سلطنتی فصل...

ادامه مطلب

بندوبست‌های خمینی درپاریس برای چنگ‌اندازی به‌یک انقلاب‌مردمی – خمینی سارق بزرگ انقلاب ضدسلطنتی – قسمت هفتم

بندوبست‌های خمینی درپاریس برای چنگ‌اندازی به‌یک انقلاب‌مردمی – خمینی سارق بزرگ انقلاب ضدسلطنتی – قسمت هفتم بندوبست‌های خمینی درپاریس برای چنگ‌اندازی به‌یک انقلاب‌مردمی فصل بیست و یکم هماهنگی بند و...

ادامه مطلب

درپس قیام توده‌های مردم خمینی روی‌موج نارضایی‌ها پرید – خمینی سارق بزرگ انقلاب ضدسلطنتی – قسمت ششم

درپس قیام توده‌های مردم خمینی روی‌موج نارضایی‌ها پرید – خمینی سارق بزرگ انقلاب ضدسلطنتی – قسمت ششم درپس قیام توده‌های مردم خمینی روی‌موج نارضایی‌ها پرید فصل هفدهم تغییر سیاست آمریکا...

ادامه مطلب

اعتراف آخونددژخیم روح‌الله حسینیان به‌محبوبیت‌مردمی مجاهدین

اعتراف آخونددژخیم روح‌الله حسینیان به‌محبوبیت‌مردمی مجاهدین اعتراف آخونددژخیم روح‌الله حسینیان به‌محبوبیت‌مردمی مجاهدین گروهی از مجاهدین که هواپیما را ربودند و به عراق رفتند در عراق تحت شکنجه‌های فراوان رژیم بعثی...

ادامه مطلب

ناصر مکارم شیرازی درزمان‌شاه با شریعتمداری بعداز شاه علیه او -چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت بیستم)

ناصر مکارم شیرازی درزمان‌شاه با شریعتمداری بعداز شاه علیه او -چرا می‌گوئیم انقلاب57 توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت بیستم) ناصر مکارم شیرازی درزمان‌شاه با شریعتمداری بعداز شاه علیه او ناصر...

ادامه مطلب

اعتراف مهدوی کنی به‌عظمت مجاهدخلق حمید خادمی – چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت نوزدهم )

اعتراف مهدوی کنی به‌عظمت مجاهدخلق حمید خادمی - چرا می گوئیم انقلاب57 توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت نوزدهم ) اعتراف مهدوی کنی به‌عظمت مجاهدخلق حمید خادمی مقایسه‌ای بین انقلابیون راستین...

ادامه مطلب

طرفداران خمینی خیانتکاران به‌‌مردم سپاسگویان به‌شاه – چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هجدهم)

طرفداران خمینی خیانتکاران به‌‌مردم سپاسگویان به‌شاه - چرا می گوئیم انقلاب57 توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هجدهم) طرفداران خمینی خیانتکاران به‌‌مردم سپاسگویان به‌شاه  سپاس‌گویان درزمان شاه، جلادان مجاهدین درزمان خمینی...

ادامه مطلب

همکاری آخوندها باساواک، شقاوت دربرابر مجاهدین ، چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هفدهم)

همکاری آخوندها باساواک، شقاوت دربرابر مجاهدین ، چرا می‌گوئیم انقلاب57 توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هفدهم) همکاری آخوندها باساواک، شقاوت دربرابر مجاهدین نگاهی به سوابق کثیف و عافیت‌طلبانه یاران خمینی،...

ادامه مطلب

انقلاب ۱۳۵۷ و فرصت‌ طلبی آخوندها ، چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت شانزدهم)

انقلاب 1357 و فرصت‌ طلبی آخوندها ، چرا می‌گوئیم انقلاب57 توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت شانزدهم) انقلاب 1357 و فرصت‌ طلبی آخوندها انقلاب 1357 و فرصت‌ طلبی آخوندها ، چگونه آخوندها...

ادامه مطلب

روابط مرتضی مطهری با دربار شاه – چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت پانزدهم)

روابط مرتضی مطهری با دربار شاه - چرا می‌گوئیم انقلاب57 توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت پانزدهم) روابط مرتضی مطهری با دربار شاه گوشه‌ای از روابط آخوند مرتضی مطهری، با دربار...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 10 1 2 10

آخرین مطالب