سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

انتقام کشی مالکی از مجاهدان اشرفی از طریق قضاییه عراق  

کمیسیون‌امنیت – انتقام کشی مالکی از مجاهدان اشرفی از طریق قضاییه عراق پس از دریافت حکم مردودیت دور سوم نخست وزیری در آمریکا یکشنبه, 27 مهر 1393 17:35 کمیسیون‌امنیت و ضدتروریسم «در نشست 10 نوامبر 2013 با نخست وزیر مقرر گردید کلیه پرونده…

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت – گزارش مالکی به خلیفه ارتجاع در تهران از ملاقات با…

شنبه, 26 مهر 1393 00:00 «آقای بایدن بحث را به سازمان خلق ایران کشاند و از موضع حکومت عراق در مورد آنچه در قرارگاه اشرف به‌خاطر تهاجم نیروهای عراقی واقع شده است ابراز انزجار وتأکید کرد این کار نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی محسوب می…

کمیسیون‌امنیت – دستور «سری، فوری و بسیار جدی» مالکی به دستگاه امنیتی عراق: تحقیقات در مورد تهاجم به…

جمعه, 25 مهر 1393 19:07 پس از جنایت علیه بشریت در اشرف در روز 10 شهریور 92، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل عفو بین الملل، اتحادیه اروپا، دولت و سنا و کنگره آمریکا، شماری از دولتهای اروپایی، همچنین کانادا و استرالیا ، پارلمان…

کمیسیون‌امنیت – هفت گروگان اشرفی در چنگال مالکی

October 14, 2014 چهارشنبه, 23 مهر 1393 05:28 نشست ویژه و دستورات مالکی برای تغییر پستهای بازرسی در جاده های منتهی به اشرف تغییر نگهبانان هفت گروگان و انتقال گروگانها به زندان فرودگاه در مهر 92 کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت…

کمیسیون‌امنیت – دستور مالکی به ممنوعیت سمپاتی با هر یک از مجاهدان اشرفی

October 13, 2014 فراخواندن گفتگو کننده عراقی به نزد قاضی، اطلاع از پیشینه او و آموزش اینکه چه کارهایی باید بکند و برای آنچه از او علیه ساکنان خواسته می شود در حد اکثر آمادگی باشد دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس از این پیشتر فاش…

کمیسیون‌امنیت و ضدتروریسم – هتل مهاجر در بغداد پایگاه وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس برای توطئه…

یکشنبه, 04 اسفند 1392 07:37 به خدمت گرفتن مزدوران تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین برای لجن پراکنی و شیطان سازی یا جاسوسی و اقدامات تروریستی علیه مقاومت ایران روش دائمی و شناخته شده دستگاههای کشتار و ترور و جاسوسی رژیم آخوندی مانند وزارت…

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم- وارد کردن مزدور زیر عنوان پناهنده از سوی اطلاعات آخوندها به آلبانی برای…

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت از این پیشتر «تهدید، شانتاژ، اخلال و کارشکنی عمدی اطلاعات آخوندها و مزدوران در انتقال مجاهدان لیبرتی» به کشورهای دیگر را فاش کرده است (اطلاعیه 7مهر92 ). همچنانکه خانم مریم رجوی، رئیس جمهور…

کمیسیون‌امنیت – دستگیری یک جاسوس نیروی تروریستی قدس

 پنج شنبه, 25 مهر 1392 17:30 دستگیری یک جاسوس نیروی تروریستی قدس و تلاش رسوا و شکست خورده برای نفوذ در مجاهدین فراخوان به اخراج مأموران گشتاپوی آخوندی از اروپا و آمریکا مقاومت ایران خواستار افشا و انتشار عملکرد جاسوسان و مأموران رژیم در…

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت – پلیس پرده ها را کنار زد

سه شنبه, 26 بهمن 1378 00:00  نشریه مجاهد به نقل از اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت که در 26 بهمن 1378 انتشار یافت نوشت: در سال 1378 با گسترش تحرکات مأموران و مزدبگیران وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در کشورهای اروپایی و…

کمیسیون‌امنیت – خـدمـت «۲۴سـاعـتـه» بـرای سـاواک آخــونـدی

وزارت اطلاعات آخوندی قصد دارد از همه امکانات خود و هم‌چنین افراد و «رسانه های تحت نفوذ» در آمریکا برای مقابله با تظاهرات سالگرد 30خرداد استفاده کند. ازجملهٌ این اقدامات به‌کارگیری «رادیو 24ساعته» و اسدالله مروتی در لس‌آنجلس است.…