نامه کمیته‌ایتالیایی پارلمانترها برای ایران‌آزاد به‌میشل‌باشله، فراخوان به‌آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی

نامه کمیته‌ایتالیایی پارلمانترها برای ایران‌آزاد به‌میشل‌باشله، فراخوان به‌آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی نامه کمیته‌ایتالیایی پارلمانترها برای ایران‌آزاد به‌میشل‌باشله، فراخوان به‌آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی https://vimeo.com/420190035 نامه کمیته ایتالیایی...

ادامه مطلب

هرحرکت‌اعتراضی به‌بستری برای‌شورش و ساختارشکنی تبدیل‌می‌شود، ابراز وحشت نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها

هرحرکت‌اعتراضی به‌بستری برای‌شورش و ساختارشکنی تبدیل‌می‌شود، ابراز وحشت نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها هرحرکت‌اعتراضی به‌بستری برای‌شورش و ساختارشکنی تبدیل‌می‌شود، ابراز وحشت نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها https://vimeo.com/420190058 نمایندگی ولی‌فقیه ارتجاع: هر حرکت...

ادامه مطلب

جنون‌گاوی خامنه‌ای خلیفه‌ارتجاع علیه مجاهدین خلق، تنها هماورد فاشیسم مذهبی

جنون‌گاوی خامنه‌ای خلیفه‌ارتجاع علیه مجاهدین خلق، تنها هماورد فاشیسم مذهبی جنون‌گاوی خامنه‌ای خلیفه‌ارتجاع علیه مجاهدین خلق، تنها هماورد فاشیسم مذهبی https://vimeo.com/420294724 سیدعلی خامنه ای خلیفه ارتجاع در تلویزیون حکومتی شبکه...

ادامه مطلب

ای مکیده‌خون ملت‌ما (با شکنجه‌گران سیاسی‌ات) بمیر! بمیر! ازمجاهدین درصحنه پیکار، بگیر! بگیر!

ای مکیده‌خون ملت‌ما (با شکنجه‌گران سیاسی‌ات) بمیر! بمیر! ازمجاهدین درصحنه پیکار، بگیر! بگیر! ای مکیده‌خون ملت‌ما (با شکنجه‌گران سیاسی‌ات) بمیر! بمیر! ازمجاهدین درصحنه پیکار، بگیر! بگیر! https://vimeo.com/419828928 فرزندان ایران شورش...

ادامه مطلب

واشینگتن‌پست: افتضاح رژیم‌ایران درپاسخ‌گویی‌به ویروس کرونا

واشینگتن‌پست: افتضاح رژیم‌ایران درپاسخ‌گویی‌به ویروس کرونا واشینگتن‌پست: افتضاح رژیم‌ایران درپاسخ‌گویی‌به ویروس کرونا https://vimeo.com/419829043 واشینگتن پست: افتضاح در پاسخ به ویروس کرونا حکومت آخوندها را زیرسؤال برده است واشینگتن پست ۲۷اردیبهشت۹۹...

ادامه مطلب

هشدار ۹برنده جایزه‌نوبل به کمیسرعالی حقوق‌بشر ملل‌متحد – دستگیری دو دانشجوی نخبه امیر حسین مرادی و علی یونسی

هشدار ۹برنده جایزه‌نوبل به کمیسرعالی حقوق‌بشر ملل‌متحد - دستگیری دو دانشجوی نخبه امیر حسین مرادی و علی یونسی هشدار ۹برنده جایزه‌نوبل به کمیسرعالی حقوق‌بشر ملل‌متحد - دستگیری دو دانشجوی نخبه...

ادامه مطلب

پشت‌به یاوه‌های «انجمن‌نجاست» دشمن درداخل و انجمن‌رذالت‌آن درخارج‌کشور (شکنجه‌گران‌سیاسی آخوندها) و روبه میهن درمیدان رزم توسط کانون‌های پاکباز شورشی

پشت‌به یاوه‌های «انجمن‌نجاست» دشمن درداخل و انجمن‌رذالت‌آن درخارج‌کشور (شکنجه‌گران‌سیاسی آخوندها) و روبه میهن درمیدان رزم توسط کانون‌های پاکباز شورشی پشت‌به یاوه‌های «انجمن‌نجاست» دشمن درداخل و انجمن‌رذالت‌آن درخارج‌کشور (شکنجه‌گران‌سیاسی آخوندها) و...

ادامه مطلب

افشای یک‌فقره اختلاس‌دیگر در رژیم‌آخوندی

افشای یک‌فقره اختلاس‌دیگر در رژیم‌آخوندی افشای یک‌فقره اختلاس‌دیگر در رژیم‌آخوندی https://vimeo.com/419513333 روزنامه حکومتی مستقل ۲۷اردیبهشت۹۹ با وحشت از پیامدهای بحران اقتصادی رژیم نوشت: اگر روند کنونی پیشروی خود را ادامه دهد شکاف...

ادامه مطلب

سیاست‌های امنیتی نظام‌آخوندی برای‌فرستادن مردم به‌قربانگاه‌کرونا در سخنان وقیحانه آخوند حسن روحانی

سیاست‌های امنیتی نظام‌آخوندی برای‌فرستادن مردم به‌قربانگاه‌کرونا در سخنان وقیحانه آخوند حسن روحانی سیاست‌های امنیتی نظام‌آخوندی برای‌فرستادن مردم به‌قربانگاه‌کرونا در سخنان وقیحانه آخوند حسن روحانی https://vimeo.com/419513246 اعترافهای وقیحانه روحانی به سیاست...

ادامه مطلب

طرح‌موضوع خلع‌سلاح حزب‌الله درلبنان ونگرانی پدرخوانده‌تروریسم جهانی درتهران

طرح‌موضوع خلع‌سلاح حزب‌الله درلبنان ونگرانی پدرخوانده‌تروریسم جهانی درتهران طرح‌موضوع خلع‌سلاح حزب‌الله درلبنان ونگرانی پدرخوانده‌تروریسم جهانی درتهران https://vimeo.com/419513284 طرح موضوع خلع سلاح حزب‌الشیطان لبنان در سازمان ملل و دخالت نیروهای حافظ...

ادامه مطلب
صفحه 3 از 78 1 2 3 4 78

آخرین مطالب