تهاجم تروریستی پاسداران

224

۱۳۷۱ خورشیدی

تهاجم تروریستی پاسداران

غلامحسین کاظمی

مزدوران دیکتاتوری تروریستی آخوندی با نفوذ به داخل خاک عراق و نقض آشکار قطعنامة ۵۹۸ شورای امنیت ملل، بهسوی یک خودرو ارتش آزادیبخش آتش گشوده و در تاریکی متواری شدند. در اثر آتش مزدوران، مجاهد خلق «غلامحسین کاظمی» به شهادت رسید و دو مجاهد دیگر مجروح شدند. شهید «غلامحسین کاظمی» دانشجوی سال آخر مهندسی در آمریکا بود که برای نبرد در راه رهایی میهنش به صفوف ارتش آزادیبخش پیوسته بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here