۶۲۸ ميلادي قتل خسرو پرويز

361

بر اساس برخي نوشته هاي تاريخي خسرو پرويز، شاه ساساني كه ظلم بسياري به مردم كرده بود، در يك شورش مورد حملة مردم ايران قرار گرفت. وي ابتدا از چنگ مردم رهانيده شد اما توسط افسرانش در كاخ تيسفون زنداني شد و با فرمان پسرش «شيرويه» به قتل رسيد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here