۵۶۰ قبل از میلاد انتخاب دهگان برای روستاهای ایران

298

باقیمانده تالار کاخ انوشیروان در تیسفون (ایوان مدائن)

 

انوشیروان در دیدار با موبدان و بزرگان ایران در تالار تیسفون (ایوان مدائن) به آنان گفت که تصمیم گرفته است که برای هر روستای ایران یک «دهگان» (دهقان _ کدخدا) انتخاب شود و حل و فصل مشکلات و تنظیم امور روستا به او واگذار شود. او باید هم برزگر  باشد و هم صاحب زمین تا با مشکلات هر دو طرف آشنا باشد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here