۵۳ سال قبل از میلاد کشته شدن قاتل اسپارتاکوس.

281

کراسوس سردار رومی, پس از سرکوب خونین قیام اسپارتاکوس, با ایران وارد جنگ شد. در این جنگ، کراسوس کشته شد و سپاهش تار و مار گردید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here