۴۹۵ قبل از میلاد زادروز سوفوکلس؛ پدر درام نویسی

6
سوفوکلس Sophocles-min

«سوفوکلس Sophocles» بزرگترین نویسنده یونان باستان که بیش از ۱۰۰نمایشنامه نوشت و ۷نمایشنامه اش به صورت کامل تا به امروز باقی مانده است، در این روز به دنیا آمد و ۸۹سال زندگی کرد. او که هنگام تصرف آتن به دست ارتش ایران ۱۵ساله بود، در نوشته هایش طبیعت انسان را به خوبی منعکس کرده و با درامهای خود کوشید نشان دهد که سرنوشت هر کس، محصول و نتیجه رفتار و اعمال خود اوست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here