۴۹۰ قبل از میلاد تاریخچة دو «ماراتن»

167

«فیلیپیدس» از اهالی آتن، پس از اطلاع از تصرف جزیره «اوبوآ» و محاصرة دشت «ماراتن»، توسط «نیروی دریابرد ایران» , ۲۴۰ کیلومتر از «آتن» تا «اسپارت» را در دو شبانه روز دوید تا از سران «اسپارت» کمک بخواهد. 

«فیلیپیدس» پس از بازگشت به آتن با مشاهدة بازگشت ایرانیان، مسافت ساحل تا شهر آتن (عرض ناحیه ماراتن) را که ۴۰ کیلومتر بود دوید تا مردم آتن را از نگرانی خارج کند. وی پس از دادن خبر، بر زمین افتاد و درگذشت. به همین جهت مسابقه دو طولانی المپیک را «ماراتن» نام نهاده‌اند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here