۴۲۷ خورشیدی (۴۴۰ هـ . ق) درگذشت ابوسعید ابوالخیر

20

«فضل اللهبن ابیالخیر» از بزرگترین مشایخ صوفیه، شاعر و عارف بلندآوازة ایرانی در ۸۳سالگی درگذشت. وی که پیشکسوت سرایش رباعی و اشعار عارفانه است، به علت مخالفت هایی که با ریاکاری آخوندهای زمان خود داشت بارها مورد تکفیر و سرزنش آنان قرار گرفت. «ابوسعید» دیوان شعری دارد که احساسات عارفانه او را به زیباترین صورت به نظم کشیده است:

سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست کز خون دل و دیده بر آن رنگی نیست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here